Bezpečnost potravin

234 840 korun na BIO do škol

Vydáno: 12. 11. 2009
Autor:

  Výrobci a obchodníci významně podpořili rozvoj projektu Biopotraviny do škol.

V září letošního roku proběhl první ročník kampaně s názvem Koruna na BIO do ŠKOL. Partneři kampaně darovali 1 Kč z každé prodané biopotraviny na rozvoj programu „Biopotraviny do škol“, který realizuje Nadace Partnerství. Celkem partneři akce přispějí na konto Nadace Partnerství částkou 236 849,- Kč. Tato částka významnou měrou pomůže školám, které mají zájem, ve výchově dětí k ekologickému zemědělství a zavádění biopotravin do školních jídelen.
 
Prvního ročníku kampaně se účastnilo devět společností. Hlavním partnerem projektu se stala privátní řada bioproduktů obchodního řetězce Interspar – Natur*pur. Partnery projektu dále byly Biopekárny Zemanka, společnost Biopark, Kostelecké uzeniny, bio-nebio, Pro-bio, Country Life, United Bakeries a společnost Fair Trade Centrum.
 
S kampaní, která byla komunikována prostřednictvím mediálních partnerů, mezi něž mj. patřily časopisy Potravinářský zpravodaj a Potravinářská revue, se  zájemci mohli setkat v široké síti specializovaných prodejen a ve všech hypermarketech Interspar.
 
Důležitou součástí kampaně se stal microsite www.miliondetem.cz, na kterém se návštěvníci mohli dozvědět více informací o akci a jejích partnerech. Dále se zde zájemci mohli zaregistrovat do tipovací soutěže, která probíhala souběžně s tímto projektem. Celkem se soutěže zúčastnilo 349 tipujících. V rámci projektu proběhly i dvě venkovní akce. V prvním zářijovém víkendu se s akcí mohli seznámit návštěvníci krajských dožínek na brněnském výstavišti a o týden později lidé, kteří zavítali na pražskou Ladronku. Zde mohli zájemci získat více informací o projektu a ochutnat biopotraviny partnerů.
 
„Finančních prostředky, které byly v rámci kampaně nashromážděny, mohou školy použít například na zavedení biopotravin do školního bufetu, otevření informačního centra pro veřejnost o biopotravinách, zavádění biopotravin do přípravy školních obědů, vzdělávací semináře, exkurze na ekologické farmy, pořádání „Bio dnů“ pro veřejnost nebo na spolupráci s místními biozemědělci“, říká Michal Veselý, ředitel rozvoje Nadace Partnerství.
O projektech, které s pomocí grantu budou ještě v letošním a zejména v příštím roce realizovány, se mohou zájemci dozvědět více informací na stránkách Nadace Partnerství (www.nadacepartnerstvi.cz). Průběžně budou informace o realizovaných projektech uveřejněny i na stránkách www.miliondetem.cz.
 
První ročník kampaně zaznamenal řadu pozitivních ohlasů jak ze strany spotřebitelů, tak ze strany výrobců biopotravin a školních jídelen, což je základní předpoklad pro to, aby akce mohla být úspěšně zopakována v příštích letech. Projekt ukázal, že i v dnešní nelehké době, se zvyšuje zájem české populace o biopotraviny a ekologické zemědělství a že projekty, které pomohou ve výchově dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu, ve kterém jsou biopotraviny přirozenou součástí jídelníčku na stole našich dětí, mají šanci na úspěch.
 
 
 
Garant programu: Nadace Partnerství
Nejvýznamnější česká nadace podporující projekty udržitelného rozvoje ve všech regionech České republiky. Během 18 let své existence podpořila formou nadačních příspěvků ve výši přes 213 miliónů korun už na 2383 projektů nevládních neziskových organizací, škol, obecních úřadů i jednotlivců.
 
 
Organizátoři projektu:
          Mgr. Tomáš Václavík – Green Marketing
Přední marketingová agentura na trhu biopotravin a bioproduktů, která realizuje projekty zaměřené na podporu českého ekologického zemědělství a prodeje biopotravin. Spoluorganizátor významných projektů na biotrhu, patří např. konference BIO Summit, Září-měsíc biopotravin, soutěž Česká biopotravina roku, vydavatel ročenky „Český trh s biopotravinami, atd.
 
 
          Outcomm s.r.o.
Komunikační agentura s širokým portfoliem služeb. Agentura s prokazatelnou zkušeností s vývojem a realizací funkčních komunikačních konceptů na potravinářském trhu včetně vývoje značky, obalového designu, funkčních nástrojů podpory prodeje a efektivní přípravou dalších ATL i BTL aktivit.
Zdroj: Tisková informace, Tom Václavík, Green Marketing , www.bio-info.cz