Bezpečnost potravin

21. část seznamu GRAS–aromatických látek

Vydáno: 4. 1. 2004
Autor:

Je zveřejněn již 21. díl seznamu látek, kterým FEMA udělila statut GRAS. Vedle chemického názvu a jeho synonym je uvedeno množství každé z látek, které je považováno za bezpečné v případě jeho přídavku do různých skupin potravin.

Skupina expertů FEMA (Flavor and Extract Manufacturers Association) se od r. 1958 zabývá posuzováním látek určených k aromatizaci potravin, přičemž výsledkem sérií vysoce odborně prováděných testů je udělení statutu GRAS („generally recognized as safe“ – obecně uznávané za bezpečné) příslušné látce.
Pověření pro udělení statutu GRAS má skupina expertů FEMA na základě Federálního zákona o potravinách, léčivech a kosmetice (publikováno ve sbírce amerických zákonů „United States Code, část 21, sekce 348). Konečné slovo při schvalování příslušných látek jako aditiv do potravin však má Úřad pro potraviny a léčiva (FDA = Food and Drug Administration). (Postup schvalování je znázorněn ve Food Technol., 57, 2003, č. 5, s. 17.)
Uvádějí se podrobnosti o hodnocení bezpečnosti látek s číslem FEMA 3429 (trans, trans-2,4-hexadienal) a FEMA 2286 (trans-aldehyd kyseliny skořicové).
Seznamy látek GRAS jsou průběžně zveřejňovány m.j. v časopise Food Technology (součástí právě zveřejněného článku jsou citace, kde lze najít předcházející seznamy, tzn. části 1 až 20).
Tabulka 1 uvádí chemický název a jeho synonyma pro 45 látek látek, které v poslední době (od r. 2001) získaly statut GRAS. Tabulka 2 uvádí množství každé z příslušných 45 látek použité v různých skupinách potravin, které bylo skupinou expertů FEMA vyhodnoceno jako bezpečné.
Tabulka 3 uvádí nejvyšší bezpečná množství v různých potravinách pro tři látky, které jsou zatím předběžně uznány za bezpečné (GRAS): kyselina ethan-ethiová, 12-methyl-tridekanal, 2,3,5-trithio-hexan.

Food Technol., 57, 2003, č. 5, s. 46–59
http://www.ift.org/publications/docshop/ft_shop/ 05-03/05_03_pdfs/05-03-gras21.pdf