Bezpečnost potravin

20 otázek týkajících se GM potravin

Vydáno: 24. 4. 2009
Autor: bodokova1

Výběr odpovědí na otázky publikované v dokumentu WHO, které mají vztah k hodnocení bezpečnosti GM potravin.

Otázka č. 4: Jak se stanovují potenciální rizika pro lidské zdraví?
Hodnocení bezpečnosti GM potravin je obecně zjišťováno: (a) přímým účinkem na zdraví (toxicita), (b) schopnostmi spouštět alergické reakce (alergie), (c) specifickými částmi, u kterých se má za to, že mají výživné, nebo toxické vlastnosti, (d) stabilitou vložených genů, (e) výživnými účinky, které jsou spojeny s genetickou modifikací a (f) jakékoliv nezamýšlené účinky, které by mohly být výsledkem vložených genů.
 
 
Otázka č. 5: Jaká jsou hlavní rizika pro lidské zdraví?
Zatímco teoretické diskuze již pokryly širokou oblast, tak stále jsou diskutovány tři hlavní otázky, a to:
–          tendence vyvolat alergickou reakci
–          transfer genů
–          vzdálené křížení
 
 –          Tendence vyvolat alergickou reakci
Prokázání, že produkty proteinu z transgenních genů nejsou alergenní, je podstatou omezení transferu genů z běžných alergenních potravin. Zatímco tradičně vyvíjené potraviny nejsou obecně testovány, zda způsobují alergie, byl organizacemi FAO a WHO vyvinut protokol, jehož účelem je testování GMO potravin. Doposud nebyl při uvádění GMO potravin do oběhu zjištěn žádný alergenní účinek, vztažený k jejich genetické modifikaci.
 
 
–          Transfer genů
Transfer genů z GM potravin do tělních buněk, nebo do baktérií gastro-intestinálního traktu by mohl způsobit znepokojení, pokud by transferovaný genetický materiál nepříznivě ovlivnil lidské zdraví. Toto by mohlo obzvláště platit, pokud by byly přenášeny geny, které by byly použity k tvorbě genetické modifikace a které jsou rezistentní vůči antibiotikům. Ačkoli pravděpodobnost takového transferu je nízká, byl nedávno vytvořen panel expertů FAO/WHO, a to za účelem povzbuzení využívání technologií, které využívají geny bez antibiotické rezistence.   
 
 
–          Vzdálené křížení
Pohyb genů z GM rostlin do tradičních plodin, nebo volně rostoucích příbuzných druhů (definován jako „vzdálené křížení“), stejně jako míchání sklízených plodin odvozených z tradičních plodin s těmi, k jejichž růstu byly využity GMO plodiny, mohou mít nepřímý vliv na bezpečnost potravin. Toto riziko bylo reálné, jak bylo prokázáno, když zbytky GM kukuřice, která byla schválena pouze pro krmné účely, byla v USA zjištěna potravinách, které tuto kukuřici obsahovaly. Několik zemí již přijalo strategie ke snížení vzájemného smíchávání, které zahrnuje úplné oddělení pozemků, kde jsou pěstovány GM plodiny a tradiční plodiny. Neustále je diskutována problematika uskutečnitelnosti a metod pro monitorování GM potravin, po jejich uvedení do oběhu, za účelem pokračování sledování jejich vlivu na bezpečnost GM potravinových produktů.
 
 
Otázka č. 8: Jsou GM potraviny bezpečné (nezávadné)?
Různé GM organismy zahrnují různé geny, které jsou vloženy různým způsobem. To znamená, že jednotlivé GM potraviny a jejich bezpečnost, by měla být hodnocena „případ od případu“, a proto není možné vyhotovit obecné stanovisko na bezpečnost všech GM potravin. Současně, na mezinárodním trhu dostupné GM potraviny, již prošly hodnocením rizika a nejsou pravděpodobně současným rizikem pro zdraví lidí. Navíc nebyl prokázán žádný vliv na lidské zdraví, jako výsledek spotřeby takových GM potravin v zemích, kde již byly schváleny. Pokračování hodnocení rizika na bázi Kodexových principů, a kde je to vhodné rovněž zahrnutí monitorování po uvedení GM potravin do oběhu, by mělo vytvořit základ pro vývoj bezpečnosti potravin.
Seznam všech otázek dokumentu najdete na www.bezpecna-krmiva.cz