Bezpečnost potravin

20.9.2002 byl zahájen program pomoci EU oblastem postiženým záplavami

Vydáno: 27. 9. 2002
Autor:

povodně; kraje; ČR; pomoc; příspěvky;

Evropská unie dnes prostřednictvím Delegace Evropské komise v ČR vyzvala Jihočeský, Ústecký, Středočeský a Plzeňský kraj, aby předložily projekty na odstranění následků povodní s žádostí o pomoc Evropské unie. Tato výzva je jedním z konkrétních
kroků, které Evropská unie podniká na základě svého politického závazku pomoci České republice překonat následky srpnových ničivých povodní. Systém pomoci je výsledkem intenzivní spolupráce českého ministerstva financí, ministerstva pro místní rozvoj a Evropské komise. Představitelé všech 4 krajů nyní musí do 18. října předložit návrhy projektů na opravy a rekonstrukce místní dopravní infrastruktury a infrastruktury životního prostředí, které mohou být plně hrazeny Evropskou unií. Celkový rozpočet tohoto Programu na odstranění následků povodní je cca 320 milionů korun (10,5 €).. Peníze budou poskytnuty z prostředků programu Phare.
Zmíněné čtyři regiony byly vyhodnoceny nezávislými odborníky jako povodněmi nejhůře postižené. Prostředky Evropské unie by měly pomoci s rekonstrukcemi menších dopravních infrastruktur, poničených povodněmi, jako jsou místní silnice, mosty a zařízení, která přispívají k ochraně životního prostředí, jako například čistírny odpadních vod, kanalizace, ale také zdroje pitné vody či rozvody plynu a elektřiny. Hodnota projektů se může pohybovat v rozmezí od cca 1,5 do cca 9 milionů korun (50.000 – 300.000 €) a bude plně hrazena z programu Phare.
Žádosti mají být zasílány Regionálním výkonným jednotkám Regionálních rozvojových agentur (Regional Executive Units of the Centres for Regional Development).
Musí obsahovat popis lokality, určení příjemce pomoci, odhad nákladů a popis prací. Musejí být doručeny nejpozději do 18. října 2002 do 16:00 hodin odpoledne. Další informace je možné získat na adresách: Regionálních výkonných jednotek ve čtyřech příslušných krajích.
Do dnešního dne poskytla Evropská unie České republice v rámci pomoci v přípravě na členství v EU z programu Phare více než 25 miliard korun (850 milionů €).

Kontakt: Dušan Ondrejička, Delegace Evropské komise, Pod hradbami 17, 160 00 Praha 6
Tel.: 02/2431 2835 Web: http://www.evropska-unie.cz
ICEU – Speciál, 20. září 2002 (Mik)