Bezpečnost potravin

2. mezinárodní konference o bezpečnosti potravin

Vydáno: 27. 11. 2002
Autor:

Ve dnech 25.–26. září 2002 se uskutečnila v Ženevě z podnětu GFSI (Global Food Safety Initiative) 2. mezinárodní konference o bezpečnosti potravin.

Ve dnech 25.–26. září 2002 se uskutečnila v Ženevě 2. mezinárodní konference o bezpečnosti potravin. Souhrnná zpráva z této konference je k dispozici ZDE (dokument pdf).

V dubnu 2000 skupina mezinárodních obchodníků CEO stanovila potřebu zvýšit bezpečnost potravin, zabezpečit ochranu spotřebitelů, posílit důvěru spotřebitelů, stanovit požadavky na programy bezpečnosti potravin a zvýšit účinnost prostředků vynakládaných v souvislosti s dodávkami potravin do řetězců. V květnu 2000 tak vznikla GFSI (Global Food Safety Initiative). Tato iniciativa je podporována CIES – Food Business Forum. GFSI je založena na zásadě, že bezpečnost potravin je problém, ve kterém nelze soutěžit, neboť jakýkoliv potenciálně existující problem může mít zpětný vliv na celý sector.
Klíčové priority GFSI jsou:
– realizovat plán zavádění standardů bezpečnosti potravin na celém světě,
– vytvořit a zavést mezinárodní system včasného varování,
– podporovat spolupráci mezi celosvětovým potravinářským sektorem a národními a pan-národními vládami a autoritami,
– zprostředkovat iniciativu všem zainteresovaným stranám a podporovat vzdělávání spotřebitelů.

Brzy po spuštění Iniciativy byla vytvořena komise, jejímž úkolem bylo pracovat na těchto prioritách. Od té doby se zdvojnásobilo její obsazení. V současné době ji tvoří 50 managerů kvality z obchodních společností, jejichž obrat představuje 65 % obratu potravin na světě.
Logo iniciativy nelze používat přímo na výrobcích, ale výhradně na korespondenci mezi obchodními partnery. Je zárukou toho, že dodávka je ve shodě se schválenými standardy bezpečnosti potravin. Logo nelze umístit přímo na výrobku.
V období mezi srpnem 2001 až srpnem 2002 bylo předloženo k připomínkám první a druhé vydání stěžejního dokumentu Iniciativy. Třetí doplněné a rozšířené vydání je nyní k dispozici na adrese www.ciesnet.com.
Internetová stránka GFSI je na adrese www.globalfoodsafety.com. Tato stránka je určena výhradně bezpečnosti potravin pro obchodníky a jejich dodavatele. Umožňuje stáhnout stěžejní dokument Iniciativy i řadu dalších informací.