Bezpečnost potravin

192 mil. EUR na potravinářský výzkum

Vydáno: 15. 7. 2004
Autor:

Komise stanovila částku na výzkum v oblasti jakosti a bezpečnosti potravin a vytváří seznam konkrétních cílů pro r. 2005.

Evropská komise má v úmyslu vydat 192 mil. EUR na výzkum v oblasti jakosti a bezpečnosti potravin, který je součástí „Šestého rámcového programu výzkumu“. Výzkum má být zaměřen na záležitosti:
– vysledovatelnosti
– kontaminantů v potravinách
– výskytu patogenů
– chorob napadajících živočichy a rostliny
– potravinových alergií
– obezity a některých dalších výživových faktorů.
Další záležitostí, o níž se rozhoduje je výzkum rizika kancerogenity z výživy a prostředí, a také recyklace odpadů z výroby potravin a dopad stravy na plodnost.
Komise zveřejnila třetí výzvu k podání návrhů na cíle řešení pro r. 2005, a to s lhůtou do 7. července 2004.
EU Food Law, 2004, č. 171, s. 7