Bezpečnost potravin

13. vědecké kolokvium EFSA k problematice potravin nového typu

Vydáno: 11. 9. 2009
Autor:

Uskuteční se v Amsterodamu ve dnech 19.–20.11.2009.

Co je nového u potravin nového typu” je název 13. vědeckého kolokvia EFSA, které se uskuteční v Amsterodamu (Nizozemí) ve dnech 19.–20.11.2009.
Diskuse se bude zaměřovat na různá hlediska při posuzování bezpečnosti potravin nového typu, např.:
– historii bezpečného používání,
– tradiční potraviny ze zemí mimo EU,
– posouzení příjmu,
– jak stanovit maximální koncentrace,
– požadavky na toxikologické údaje,
– nově se objevující vědecké poznatky, např. o nanotechnologii.
 
Více informací o 13. kolokviu je k dispozici na stránkách EFSA.
 
Zdroj: EFSA