Bezpečnost potravin

1. mezinárodní symposium o minerálních látkách a mléčných produktech

Vydáno: 30. 9. 2008
Autor:

Sborník ze symposia, které se koná v Saint Malo (Francie), 1.–3. října 2008.

Ve dnech 1.–3. října 2008 se koná v Saint Malo (Francie) první mezinárodní symposium, které pod názvem “Minerals & Dairy Products” organizuje Francouzský výzkumný institut (INRA), Mezinárodní mlékárenská federace (IDF) a její Francouzský národní výbor (ALF).
Program plenární části symposia je rozdělen do čtyř sekcí:
 
Sekce 1: Minerální látky v mléce různých živočišných druhů, vliv šlechtění
Sekce 2: Interakce minerální látky–minerální látky & minerální látky–bílkoviny
Sekce 3: Minerální látky jako funkce fyzikálně-chemických podmínek a technologického opracování
Sekce 4: Minerální látky a výživa a zdraví
 
Součástí symposia je i prezentace posterů v pěti sekcích (sekce 1–4 shodná s plenární částí, sekce 5 je věnována analýze minerálních látek). Program symposia a sborník abstraktů je k dispozici v přílohách.
 
Příloha 1: Program symposia (pdf, 3,8 MB, 21 stran)
Příloha 2: Sborník abstraktů (pdf, 11,7 MB, 137 stran)
 
Zdroj: INRA