Česky
Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000, tel.: 221 811 111, e-mail: info@mze.cz

Uživatelský přístup

 
 

Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 11
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Možnosti spolupráce > Možnosti spolupráce> Vytváření sítí (EFSA networks)

Přesunout kategorii Vytváření sítí (EFSA networks) do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Vytváření sítí (EFSA networks)

 

Nový podkategorie Vytváření sítí (EFSA networks)

 

Vytváření sítí (EFSA networks)

Sítě spolupracujících organizací.

Jedním ze základních úkolů EFSA je vytváření sítí, čímž se rozumí propojování organizací a expertů činných v oblasti bezpečnosti potravin, zdraví a pohody zvířat a ochrany a zdraví rostlin. Konkrétně je toto propojení realizováno vzájemnou koordinací vědeckých aktivit, výměnou informací, navrhováním a realizací společných projektů a sdílením odborných znalostí.

Sítě (networks) jsou vytvářeny k práci na specifických úkolech a po jejich vyřešení jsou opět rozpuštěny. Tvoří je organizace členských států, přičemž jejich členy mohou být, na vyzvání EFSA, i organizace ze zemí mimo EU. Do sítě jsou organizace jmenovány členy Poradního sboru EFSA.

Pravidla pro vytváření sítí a jejich fungování jsou popsána v dokumentu „Rozhodnutí o vytvoření a fungování evropských sítí vědeckých organizací působících v oblastech činnosti EFSA“.

V současné době existují následující sítě spolupracujících organizací:

 Oblast působnosti

 Název sítě

 Organizace reprezentující
 ČR

Zdraví a pohoda zvířat

Vědecká síť pro hodnocení rizik v oblasti zdraví a pohody zvířat

Výzkumný ústav veterinárního lékařství / Vědecký výbor veterinární

Biologická rizika

Vědecká síť pro mikrobiologické hodnocení rizik


Vědecká síť pro BSE/TSE

Státní zdravotní ústav – Odbor hygieny výživy a bezpečnosti potravin

Státní veterinární ústav Jihlava

Sběr dat

Odborná skupina pro data o výskytu chemických látek

Odborná skupina pro data o spotřebě potravin

Státní zdravotní ústav - Odbor hygieny výživy a bezpečnosti potravin

Nově se objevující rizika

Vědecká síť pro nově se objevující rizika

Česká zemědělská univerzita v Praze

GMO

Vědecká síť pro hodnocení rizik GMO pro životní prostředí

Vědecká síť pro hodnocení rizik z geneticky modifikovaných potravin a krmiv

Ministerstvo životního prostředí


Ministerstvo zemědělství

Zdraví rostlin

Vědecká síť pro hodnocení rizik v oblasti zdraví rostlin

Výzkumný ústav rostlinné výroby – Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí

Přípravky na ochranu rostlin

Vědecká síť pro monitoring pesticidů

Řídící výbor pro pesticidy

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Vědecký výbor

Vědecká síť pro hodnocení rizik nanotechnologií v potravinách a krmivech

Státní zdravotní ústav – Odbor hygieny výživy a bezpečnosti potravin + Technologické centrum Akademie věd ČR

Zoonózy

Skupina pro řešení sběru dat o zoonózách

Státní veterinární správa

Hodnocení rizik

Vědecká síť pro harmonizaci metodik pro hodnocení rizik

Státní zdravotní ústav

 

Více informací naleznete ZDE, nebo přímo na stránkách jednotlivých vědeckých panelů EFSA