Bezpečnost potravin

Zvýšený úhyn ústřic Crassostrea gigas

Vydáno: 19. 3. 2010
Autor:

Nařízení Komise (ES) č. 175/2010 implementující směrnici Rady 2006/88/ES týkající se opatření na regulaci zvýšené mortality ústřic.

V některých oblastech Francie a Irska byl na konci jara a v létě roku 2008 zjištěn zvýšený úhyn ústřic druhu Crassostrea gigas (dále jen „ústřice Crassostrea gigas“). Tento zvýšený úhyn byl přičítán nepříznivým faktorům souvisejícím se životním prostředím v kombinaci
s výskytem bakterie rodu Vibrio a s výskytem viru Ostreid herpesvirus-1 (OsHV-1), včetně nově popsaného genotypu uvedeného viru nazvaného OsHV-1 μvar.
Francouzské orgány informovaly Komisi, členské státy a členské státy ESVO o této situaci a o opatřeních přijatých v srpnu 2008 a o této věci byl v září 2008 informován Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.
Na jaře roku 2009 byl zvýšený úhyn přičítaný téže kombinaci faktorů znovu zjištěn ve Francii, Irsku a na Normanských ostrovech. I když příčiny tohoto úhynu zůstávají nejasné, epizootologická šetření provedená v roce 2009 v Irsku a ve Spojeném království naznačují,
že zásadní roli v tomto úhynu hraje virus OsHV-1 μvar.
Příslušné orgány uvedených členských států a Normanských ostrovů informovaly Komisi o situaci a o přijatých opatřeních a o této věci byl několikrát informován Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.
Opatření k zamezení šíření nákazy přijatá odpovědnými orgány v uvedených členských státech a na Normanských ostrovech za účelem tlumení výskytu nově se objevující nákazy spočívala převážně v omezení přesunů ústřic Crassostrea gigas mimo oblasti zasažené zvýšeným úhynem.
Vzhledem k opakovanému výskytu nově se objevující nákazy v roce 2009, k možnosti dalšího opakování a k riziku dalšího šíření na jaře a v létě roku 2010 a na základě dosavadních zkušeností je vhodné a nutné prodloužit opatření, která již postižené členské státy přijaly.
 
Nařízením Komise (EU) č. 175/2010 z 2.3.2010 se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o opatření pro omezení zvýšeného úhynu ústřic druhu Crassostrea gigas v souvislosti se zjištěním nákazy Ostreid herpesvirus 1 μvar, a to na úrovni EU.