Bezpečnost potravin

Zvýšení podpory školního mléka schváleno

Vydáno: 26. 7. 2007
Autor: pospisilova

V novém školním roce budou mít děti v Česku možnost kupovat 11 dotovaných mléčných výrobků.

Vláda na svém jednání 25. července schválila navýšení podpory tzv. školního mléka pro rok 2007/2008. Důvodem úpravy je také očekávaný růst nákladů na jednotlivé výrobky a širší zpřístupnění těchto výrobků. Jedná se o nabídku čerstvých mléčných výrobků, které se do škol začaly distribuovat od září 2006 prostřednictvím chlazené distribuce, tedy mléčných automatů, protože tento způsob je moderní, hygienický a pro žáky pohodlný způsob výdeje, který umožňuje dobrou evidenci.
 
Z těchto důvodů bylo nezbytné upravit poskytování národní podpory zvlášť pro chlazenou distribuci a zvlášť pro doposud používanou distribuci nechlazenou. Chlazená distribuce mléčných výrobků má své přednosti zejména dietetické a hygienické, oproti klasické distribuci ale vykazuje vyšší náklady spojené s chlazením a častější distribucí na doplnění automatů. Další předností chlazené distribuce je snížení administrativní náročnosti pro školy, neboť žáci platí prostřednictvím bezhotovostního platebního styku předplacenou kartou. Na školách tak odpadá systém složitého objednávání a evidence.
 
Drobné úpravy se týkají rozšíření sortimentu podporovaných mléčných výrobků o jogurt ochucený se sníženým obsahem tuku o objemu balení 150 g. Tím se sortiment podporovaných mléčných výrobků rozšířil na 11 druhů.
 
V důsledku zvýšeného zájmu o chlazené čerstvé mléčné výrobky na školách se předpokládá, že pro školní rok 2007/2008 by mělo být z rozpočtu SZIF uvolněno cca 55 mil. Kč. Podobný program, který podporuje konzumaci mléčných výrobků dětí školního věku, funguje i ve všech ostatních zemích EU.
 
Stát podle novely nařízení vlády, kterou vládě předložil ministr Gandalovič, v příštím roce zvýší dotace na mléčné svačiny, aby vyrovnal pokles příspěvku EU na tento účel. Cena, kterou zaplatí školáci, by tak měla zůstat zhruba stejná u běžného typu distribuce výrobků, u distribuce prostřednictvím mléčných automatů žáci zaplatí pravděpodobně maximální cenu o něco vyšší než za výrobky z běžného typu distribuce. Vyplývá to z Cenového výměru, který vydává Ministerstvo financí ČR, které výši maximální ceny stanovuje.
 
Předložený návrh nařízení vlády si nevyžádá zvýšené dopady na ostatní veřejné rozpočty, ani na hospodářské subjekty v České republice.
 
Zdroj: MZe ČR