Bezpečnost potravin

Zvýšení limitů pro aflatoxiny?

Vydáno: 7. 3. 2007
Autor: pospisilova

Vyjádření EFSA ke zvýšení zdravotního rizika pro spotřebitele, pokud se zvýší povolené limity aflatoxinů u ořechů.

Aflatoxiny se vyskytují přirozeně v potravinách jako jsou ořechy, fíky, sušené ovoce, koření, surové rostlinné oleje. Produkují je plísně, které rostou na plodinách před sklizní nebo na potravinách během skladování. Přítomnost aflatoxinů v potravinách je nežádoucí, neboť se zjistilo, že způsobují u zvířat i u člověka rakovinu.
Maximální koncentrace aflatoxinů pro zpracované mandle, lískové oříšky a pistácie je v současné době v EU stanovena na 4 µg/kg celkových aflatoxinů (viz nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 z 19. prosince 2006, které stanovuje maximální koncentrace určitých kontaminantů v potravinách).
V roce 2005 navrhla Komise Codex Alimentarius (CAC; FAO/WHO) stanovit pro nezpracované mandle, lískové oříšky a pistácie celkové aflatoxiny ve výši 15 µg/kg. Na zasedání v roce 2006 se v rámci CAC diskutovalo o koncentraci 8 µg/kg pro uvedené tři typy ořechů (k přímé konzumaci, ready-to-eat), ale žádné konečné stanovisko nebylo přijato.
Aby se usnadnil světový obchod, je zapotřebí mít stanoveny maximální koncentrace aflatoxinů pro uvedené tři ořechy na mezinárodní úrovni. Na zasedáních CAC reprezentuje EU Evropská komise. Ta se proto obrátila na Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), aby vypracoval stanovisko k aflatoxinům v uvedených typech ořechů.
Panel expertů zabývající se kontaminanty v potravinách (EFSA–CONTAM) ve svém vyjádření uvádí, že je důležité pro ochranu veřejného zdraví udržovat expozici aflatoxinům z potravinářských zdrojů na tak nízké úrovni, jak je reálně dosažitelné, neboť aflatoxiny jsou genotoxické a karcinogenní. Experti zdůraznili, že snížení celkové expozice aflatoxinům by šlo dosáhnout snižováním počtu vysoce kontaminovaných potravin, které přicházejí na trh a snižováním expozice z potravinářských zdrojů jiných, než jsou mandle, lískové ořechy a pistácie. Panel došel k závěru, že zvýšení maximální koncentrace aflatoxinů pro mandle, pistácie a lískové ořechy by mělo jen malý vliv na odhadovanou denní expozici lidí aflatoxinům ze všech zdrojů a tím i na riziko rakoviny. Ve svém stanovisku bral panel také do úvahy spotřebitele s vysokým příjmem uvedených ořechů. Odhadovaná dietetická expozice u dětí se pohybovala v rámci odhadů pro dospělou populaci. Hlavní příjem aflatoxinů u dětí nepochází z ořechů. Vyjádření EFSA–CONTAM k aflatoxinům v potravinách.