Bezpečnost potravin

Zvýšení kontrol dovozu z třetích zemí na vstupu do EU

Vydáno: 6. 3. 2009
Autor:

Navrhované nařízení upouští od kontrolních opatření v třetích zemích a stanovuje kvóty na kontrolu členskými státy EU u určitých neživočišných potravin z určitých zemí.

Podle posledního návrhu nařízení týkajícího se kontroly dovozu neživočišných potravin z třetích zemí má dojít ke změně četnosti kontrol. Týká se to rýže basmati z Indie a Pákistánu, některého ovoce a zeleniny z Turecka aj. Záměrem je odvolat opatření pro kontrolu v místě původu a sestavit seznam vysoce rizikových potravin s kvótami kontrol prováděných členskými státy. Např. 10 % tureckých hrušek by mělo být testováno na pesticid amitraz a 10 % tureckých paprik a okurek na pesticidy methomyl a oxamyl. Dále bude nutno na vstupu do EU kontrolovat 50 % dovozu arašídů z Brazílie a Ghany na aflatoxiny a 50 % koření z Indie. Kadmium a olovo se bude testovat v 50 % dodávek určitých potravin z Číny. 20 % produktů z třetích zemí z koření chilli bude testováno na přítomnost zakázaných barviv. 10 % rýže basmati z Indie a 50 % z Pákistánu se bude testovat na aflatoxiny. Požadovány budou také testy na rezidua pesticidů v některém ovoci a zelenině z Dominikánské republiky.

EU Food Law, 2009, č.378, s. 4