Bezpečnost potravin

Zvýšené riziko diabetu v souvislosti s pesticidy

Vydáno: 28. 6. 2008
Autor:

Podle americké studie zvyšují organochlorové sloučeniny v prostředí riziko vzniku diabetu, a to nezávisle na věku a BMI.

Podle studie Státního institutu pro vliv prostředí na zdraví (National Institute of Environmental Health Sciences) a Státního institutu pro rakovinu (National Cancer Institute) v USA se při sledování organochlorových pesticidů projevilo zvýšené riziko vzniku diabetu, a to nezávisle na dalších faktorech jako je věk, indexu tělesné hmotnosti (BMI). Zdá se tedy, že manipulace s pesticidy je vedle obezity, nedostatku pohybu a rodinných dispozic dalším zásadním faktorem vzniku diabetu.
V prospektivní studii byl zkoumán vliv povolených pesticidů na 31 787 proškolených osob zacházejících s pesticidy. Osoby na nichž byly zkoušeny organochlorové pesticidy aldrin, chlordan a heptachlor, organofosfáty dichlorvos a trichlorfon a herbicidy alachlor a cyanazin vykazovaly zvýšené riziko diabetu, a to se navíc zvyšovalo se stoupající dobou expozice. Např. při aplikaci aldrinu, chlordanu a heptachloru po dobu více než 100 dnů zvýšilo riziko vzniku onemocnění o 51 %, 63 % resp. 94 %.
Vysvětlení může spočívat v tom, že organochlorové látky mění-porušují metabolismus tuků a glukózy.
Studie bude pokračovat. Podle výzkumníků se může negativní účinek projevovat i na ostatní populaci. Aldrin chlordan a heptachlor se sice již nepoužívají, ale vzhledem ke značné perzistenci se mohou vyskytnout v potravinách.