Bezpečnost potravin

Zvěřina zdrojem E. coli

Vydáno: 23. 9. 2007
Autor: pospisilova

Německý úřad BfR iniciuje projekt na sledování výskytu enterohemorhagické E. coli u volně žijící zvěře a sledování možného přenosu na člověka.

Ze zprávy o infekcích z potravin německé Národní referenční laboratoře pro epidemiologii zoonóz vyplývá, že četnější je výskyt enterohemorhagické E. coli (EHEC) z masa volně žijící zvěře než z chovaného hovězího dobytka. V r. 2002 byly 3 % vzorků masa ze zvěřiny kontaminovány EHEC, v r. 2005 14,8 % (tzn. více než u hovězího masa).
Podle německého Spolkového úřadu pro hodnocení rizik (BfR) je třeba provést podrobná šetření, aby se zjistilo, jestli je zvěř původním nositelem infekce, jakým způsobem dochází k přenosu EHEC na člověka (zda prostřednictvím dobytka infikovaného zvěří a poté prostřednictvím osob, které přišly do styku s dobytkem, nebo přímo z masa) a jak častá jsou onemocnění.
EHEC způsobuje akutní, v některých případech krvavý průjem, a u dětí může dokonce vést k poškození ledvin (hemolytický uremický syndrom = HUS).
Lidé obvykle chytí infekci EHEC z masa, mléka nebo přímým kontaktem se zvířetem. V Německu je od r. 2001 ročně zaznamenáváno 1 100 případů, zatím byl za hlavní zdroj považován hovězí dobytek.
I údaje z jiných vědeckých institucí ukazují, že zřejmě byla dosud zvěř a její maso jako zdroj infekce EHEC podceňována.
Výzkumný projekt BfR má porovnat kmeny EHEC izolované z masa zvěře, domácích zvířat a lidí a vyhodnotit, zda jde o přímý či nepřímý přenos. Z výsledků by měla vyplynout specifická hygienická doporučení pro zpracovatele a kontrolní orgány.