Bezpečnost potravin

Zveřejněno vyhodnocení dosavadních studií o aspartamu

Vydáno: 11. 10. 2007
Autor: pospisilova

Aspartam je údajně při konzumaci na dnešní úrovni bezpečný a závěry studií Ramazzini, byly nesprávné.

V září byla publikována studie (viz Evaluations summary, Abstract), zpracovaná osmi experty různých národností, která podává přehled o 500 studií provedených za účelem zjištění bezpečnosti aspartamu. Jména nezávislých expertů jsou uvedena (vedoucím skupiny byl W.W. Wadel z Univerzity Louisville, Kentucky), ale údajně nebyla známa sponzorovi studie, kterým byla společnost Ajinomoto Co Inc. – jeden z nejvýznamnějších výrobců aspartamu.
Review je nanejvýš kritická k studiím Ramazzini a zdůrazňuje, že postup podle Národního programu pro toxicitu (NTP) ukazuje na záměr prokázat zhoubnost prostřednictvím diagnózy o epiteliálních lézích.
Některá stanoviska z nové studie však budí nedůvěru (např. kritizují, že ve studii Ramazzini nebylo uvedeno, zda strava byla ve formě pelet nebo prášku, i když bylo uvedeno, že šlo o pelety).
Při hodnocení se v nové studii vychází z nejnovějších údajů o spotřebě aspartamu, která je velmi nízká – bez ohledu na to, jak je aspartam populární. Osoby, které jej konzumují, přijímají v průměru 4,9 mg/kg tělesné hmotnosti denně. To je jen zlomek z hodnoty 50 mg/den, kterou schválila vláda USA.
Nová studie hodnotí potenciální vliv aspartamu na chování, na reprodukční a neurologické funkce a na vznik rakoviny a nádorů. Podle závěrů studie, nemají tvrzení o negativních dopadech spotřeby aspartamu vědecký základ.