Bezpečnost potravin

Zveřejnění výzev Horizon 2020 k Zelené dohodě pro Evropu

Vydáno: 24. 9. 2020
Autor: KM EFSA

Výzvy EK z 22. září 2020

Nově zveřejněné výzvy H2020 nabízí příležitost posílit odvětví výzkumu a inovací a to za účelem dosažení cílů stanovených v Zelené dohodě pro Evropu a strategiích „od zemědělce ke spotřebiteli“ a „biologické rozmanitosti“. Jejich hlavním cílem je dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050.

Veškeré online podrobnosti o tématech výzev Horizon 2020, včetně termínů pro podání návrhů naleznete zde (PDF text zde).

Příslušné výzvy v působnosti EFSA jsou přímo přístupné prostřednictvím výzkumné platformy EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/engage/research-platform 

V případě dotazů k této výzvě nebo k jiným činnostem v rámci Horizon 2020 se můžete obrátit na Research Enquire Service (odkaz) nebo na síť národních kontaktních míst (odkaz).

Zdroj: EK