Bezpečnost potravin

Zřizuje se poradní skupina pro RFID

Vydáno: 3. 8. 2007
Autor: pospisilova

Úkolem skupiny je radit Komisi a poskytovat objektivní informace ohledně bezpečnosti při aplikaci identifikace na základě rádiové frekvence.

Na základě sdělení Komise bylo Komisí přijato rozhodnutí 2007/467/ES,  kterým se zřizuje skupina odborníků pro identifikaci na základě rádiové frekvence (RFID).
Úkolem skupiny je radit Komisi při stanovení zásad, které je třeba za účelem bezpečnosti osob dodržovat při aplikaci RFID, vypracovávat pokyny k používání RFID v různých oblastech, zvýšit informovanost ohledně RFID a poskytovat o této problematice objektivní informace.