Bezpečnost potravin

Zpřísněný dozor při importu masa z Brazílie

Vydáno: 24. 2. 2008
Autor:

Rozhodnutí EU zpřísňuje podmínky dovozu čerstvého masa kvůli veterinárním nedostatkům zjištěným inspekcí FVO.

Evropští zemědělci poukazují na import levnějšího brazilského hovězího masa, které podle nich neodpovídá legislativě EU a především kazí ceny.
Evropský parlament, který usiluje o omezení dovozu brazilského masa kvůli ochraně zdraví spotřebitelů, nepovažuje za dostatečné rozhodnutí Komise 2008/61/ES (OJ L 15, 18.01.2008, s. 33),  které vstoupilo v platnost 31. 1. 2008 a týká se dovozu čerstvého hovězího masa z Brazílie. Tímto rozhodnutím se mění příloha II rozhodnutí 79/542/EHS (obsahuje seznam třetích zemí, pro které jsou stanoveny určité veterinární podmínky). 
Parlament vyčítá Komisi, že přistoupila k restrikcím až po inspekci v listopadu 2007, když problémy (chybějící kontrola pohybu zvířat, jejich identifikace, možnost dohledatelnosti, normy) byly zřejmé již při inspekci uskutečněné v březnu 2007 (viz Zpráva o inspekci FVO č. 7214/2007).

Podle šéfa inspekce Food and Veterinary Office však došlo během r. 2007 k velkému zlepšení veterinárních opatření v Brazílii, ale zůstaly problémy s identifikací (značka na zvířeti neodpovídá dokumentaci), se schvalováním a certifikací chovatelů a s databází.

Cílem zpřísněných opatření EU má být především ochrana před slintavkou a kulhavkou vyskytující se v Brazílii (jsou lhůty pobytu zvířat v zónách schválených pro export masa příslušného dobytka; přitom nesmí dojít k výskytu nákazy).
Rozhodnutím jsou požadovány záruky od kompetentních brazilských úřadů, že dovážené výrobky splňují požadavky. V brazilských zónách schválených pro dovoz do Evropy je asi 10 000 farem, ale brazilské úřady budou schopny se zaručit nejvýše za 300 z nich.
Hovězí maso, které bylo odesláno před 31. 1. 08 se podle rozhodnutí může na trhu objevovat až do 15. března.

Zástupce Švédska v Evropském parlamentu však se vyjádřil, že snad opatření bude pouze dočasné, protože bude znamenat zvýšení cen hovězího odhadem až o 30 %.

Brazilská vláda reagovala na rozhodnutí tím, že  zaslala (14. 2. 08) nový seznam farem schválených k dovozu do EU, aby tím nechala dveře pro export otevřené. Údajně v původním seznamu obsahujícím 2  681 farem byla chyba, nový seznam obsahuje jen 600 podniků. Je to však stále dvojnásobný počet proti tomu, co očekávala EU. Další audity FVO na brazilských farmách začínají 27. 2. 08.
EU Food Law, 331, 2008, s. 3-6
EU Food Law, 334, 2008, s. 8, 14