Bezpečnost potravin

Zpřísnění limitu pro listerie v souladu s CA

Vydáno: 13. 10. 2009
Autor:

Komise má v plánu změnit pravidla pro listerie vzhledem k růstu počtu případů listeriózy napříč Evropou.

Evropská komise se rozhodla sjednotit limit počtu jednotek tvořících kolonie (CFU) v potravinách k přímé konzumaci (RTE) s limitem Codex Alimentarius, který je nula ve 25 g. Tento limit nedávno prosadily USA v opozici k EU, která trvala na možnosti volby mezi 100 CFU/g nebo 0/25 g, jak to stanovuje  nařízení 273/2005/ES. O změně tohoto nařízení bylo rozhodnuto na Pracovní skupině pro mikrobiologická kritéria v polovině září 2009. Návrh má být zpracován do příštího jednání koncem listopadu. Diskuse s členskými zeměmi má proběhnout do konce roku 2009.
Dosavadní volnější limit byl původně přijat vzhledem k ujištění výrobců, že během lhůty trvanlivosti kontaminace nepřekročí stanovenou úroveň, ale skutečnost je jiná.  Počet výskytů liisteriózy stoupá napříč Evropou. Podle zprávy Poradního výboru pro mikrobiální bezpečnost potravin (ACMFS) britské agentury FSA se od r. 2000 výskyt ohlášených listerióz významně zvyšuje, a to především u osob nad 60 let. Ve zprávě jsou uvedena opatření zahrnující především zintenzivnění výzkumu virulence listerie a zesílení kontrolní činnosti.

EU Food Law, 2009, č. 406, s. 12-13