Bezpečnost potravin

Zpravodajství z Evropského parlamentu

Vydáno: 1. 2. 2007
Autor: pospisilova

Parlament naléhá na prevenci nadváhy, obezity a chronických onemocněníEuroparlPress-Česká redakce

Parlament naléhá na prevenci nadváhy, obezity a chronických onemocnění
Veřejné zdraví01-02-200713:18
Evropský parlament naléhá na prevenci nadváhy, obezity a chronických onemocnění. Aktivity v oblasti zdravé výživy by se podle europoslanců měly stát politickou prioritou EU. Parlament dále např. požaduje informovanost spotřebitelů od dětství a zahrnutí zdravé výživy a tělesné aktivity do ostatních politik Unie. Poslanci však zároveň varují i před příliš horlivými kampaněmi proti obezitě s cílem předejít nárůstu dalších poruch stravování, jako jsou mentální anorexie a bulimie.

Schválenou zprávou Frédérique RIESOVÉ (ALDE, BE) Parlament reaguje na příslušnou Zelenou knihu Evropské komise. Poslanci mj. uznávají, že "na vzniku obezity se podílí množství faktorů a obezita jako taková vyžaduje holistický přístup, zahrnující množství různých oblastí politiky". Pro hlasovalo 620 europoslanců, proti 24 a 14 se hlasování zdrželo.
 
Podnět všem členským státům EU doporučuje, aby obezitu oficiálně uznaly za chronickou nemoc. Tím mají zabránit všem formám stigmatizace a diskriminace obézních lidí a zajistit jim přístup k vhodné léčbě v rámci vnitrostátních systémů zdravotnictví.
 
Veškerá politika pro prevenci a kontrolu obezity musí podle poslanců trvat po celý lidský život, a to od prenatálního období až po pokročilý věk. Zvláštní pozornost je přitom třeba věnovat dětství, kdy získáváme velkou část stravovacích návyků. Podnět proto vybízí státy Unie, aby uznaly, že pro prevenci nadváhy a obezity je nezbytné vzdělání v oblasti výživy a zdraví od raného věku.

 
Vhodné příklady a zodpovědnost rodičů
 
Parlament nicméně zdůrazňuje i "nebezpečí spojené s příliš horlivým vedením kampaně boje proti obezitě a domnívá se, že by se v jejím rámci měly dávat vhodné příklady dětem a dospívajícím, kteří podléhají tlaku vrstevníků, s cílem předejít nárůstu dalších poruch stravování, jako jsou mentální anorexie a bulimie".

Podnět rovněž "odsuzuje časté opakování a intenzitu televizních reklamních kampaní a kampaní na propagaci potravin určených výhradně dětem" a upozorňuje na Parlamentem navržené úpravy novely směrnice o televizi bez hranic, aby poskytovatelé audiovizuálních služeb vypracovali kodex chování pro dětské programy, jejichž součástí je nebo jež přerušuje reklama, sponzorství či jakákoli propagace nezdravých nebo nevhodných potravin a nápojů, jako jsou např. potraviny a nápoje s vysokým obsahem tuku, cukru a soli a alkoholické nápoje. Parlament se nicméně domnívá, že i zde přesto rozhoduje osobní zodpovědnost rodičů.

27 % mužů a 38 % žen trpí nadváhou či obezitou

Poslanci upozorňují, že se počet lidí trpících obezitou v EU za posledních 30 let neobyčejně zvýšil. Tempo nárůstu je stejné jako v USA počátkem 90. let. V Evropě je teď skoro 27 % mužů a 38 % žen považováno za trpící nadváhou či obezitou.

Výskyt obezity – zejména u dětí – se přitom neomezuje jen na EU a další bohaté země, ale dramaticky roste i v některých rozvojových zemích. Výbor poukazuje na to, že obézních je rovněž víc než 5 milionů dětí v EU-25 a že míra růstu je znepokojující, neboť ročně přibývá téměř 300 000 nových případů. Podle řady studií se přitom obezita častěji vyskytuje v rodinách s nižšími příjmy a s nedostatečným vzděláním.

Podnět konstatuje, že příjem energie je u velkých skupin obyvatel od roku 1950 stejný, změny životního stylu nicméně vedly ke snížení tělesné aktivity i fyzické práce. Tím došlo ke snížení spotřeby energie, což způsobilo nerovnováhu mezi potřebou a přísunem energie.

Rostoucí sociálně-ekonomické dopady

Parlament rovněž upozorňuje na sociálně-ekonomické dopady nemocí spojených s problémem nadváhy, které v současnosti představují 4 až 7 % celkových výdajů členských států EU na zdravotní péči.

Parlament poznamenává, že podle zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 2005 o zdraví v Evropě je vysoký počet úmrtí a nemocí způsoben sedmi hlavními rizikovými faktory, z nichž 6 (vysoký tlak, cholesterol, index tělesné hmotnosti BMI, nedostatečná konzumace ovoce a zeleniny, nedostatek fyzické aktivity a nadměrná konzumace alkoholu) souvisí se stravováním a tělesným cvičením.

Zelená kniha Evropské komise nazvaná "Prosazování zdravé stravy a fyzické aktivity: evropský rozměr prevence nadváhy, obezity a chronických chorob" je součástí unijní iniciativy k potírání faktorů, které nejvíce ohrožují zdraví (včetně špatných stravovacích návyků a nedostatku fyzické aktivity) a které stejně jako kouření a nadměrná konzumace alkoholu způsobují určité druhy kardiovaskulárních nemocí (jež jsou hlavní příčinou úmrtí mužů a žen v Evropské unii), určité druhy rakoviny, respirační choroby, osteoporózu a diabetes typu 2.

31/01/2007
Frédérique RIESOVÁ (Aliance liberálů a demokratů pro Evropu, Belgie)
Postup: Podnět

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/066-2615-031-01-05-911-20070130IPR02601-31-01-2007-2007-false/default_cs.htm