Bezpečnost potravin

Zpráva: Vybrané stopové prvky – biologická funkce, obsah v krmivech

Vydáno: 19. 8. 2010
Autor: berankova1

Zpráva vyhodnocuje data o 27 vybraných stopových a ultrastopových prvcích, důležitých pro výživu zvířat.

EFSA předložil zprávu ze schváleného grantu EU o lidské a/nebo živočišné výživě pro 27 vybraných stopových a ultrastopových prvků:
Selected trace and ultratrace elements: Biological role, content in feed and requirements in animal nutrition – Elements for risk assessment“ (Vybrané stopové a ultrastopové prvky: biologická funkce, obsah v krmivech a požadavky pro výživu zvířat –  posouzení rizika)
(Tento projekt byl podpořen grantem EU č. CFP/EFSA/FEEDAP/2008/01)

V popsaných informacích je shrnuta biologická funkce, biologická dostupnost, metabolismus a toxicita pro lidi u vybraných stopových a ultrastopových prvků. Data vyhodnocená vědci zahrnují požadavky zvířat, maximální tolerované hladiny a horní příjem vybraných prvků.
Na závěr, tam kde je to vhodné, je uvedeno toxikologické riziko pro uživatele/pracovníka a životní prostředí.

Tato externí zpráva není vytvořena EFSA, ale je publikována v rámci panelu EFSA – FEEDAP, aby pomohla informovat veřejnost o výzkumu souvisejícím s vědeckou činností EFSA.
(Grant byl zpracován v: Laboratory of Animal Nutrition and Animal Product Quality, Faculty of Bioscience Engineering; Laboratory of Animal Nutrition, Faculty of Veterinary Medicine, Ghent University, Belgie)

Zdroj:  EFSA, 28. 7. 2010