Bezpečnost potravin

Zpráva sdělovacím prostředkům. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Vydáno: 27. 3. 2007
Autor: pospisilova

Kontrola  stravovacích provozů v hypermarketech a supermarketech  na území Moravskoslezského kraje

           Vzhledem k předloňské situaci v prodeji a zpracovávání masa v hypermarketech a supermarketech , kdy bylo i podezření na používání  masa a masných výrobků s prošlým datem spotřeby ve stravovacích částech hyper a super marketů provedli pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v termínu 19.-20.3.2007 cílenou kontrolní akci zaměřenou na tyto provozy.
        šetření bylo provedeno celkem v 10 provozovnách na území celého Moravskoslezského kraje. Ne vždy však bylo vše zcela v pořádku a proto byly v 5 případech uděleny blokové pokuty.
        Nejčastěji byly zjišťovány nevyhovující teploty podávaných pokrmů – pizza, grilovaná kuřata , smažená kuřata, pečený vepřový bok, pečená krkovice, pečené brambory, zelí a smažený květák . Tato závada byla zjištěna ve 3 provozovnách. Ve stejném počtu zařízení byly zjištěny i závady v provozní hygieně – špinavé lednice, špinavé podlahy, silně namražené lednice, špinavá umyvadla, špinavé ohřívací vitriny . Zjištěno bylo i špatné skladování odpadků, používání nevhodných obalů na potraviny , netekoucí teplá voda na WC personálu, závada ve skladování – v lednici společně uložena v otevřené nádobě česneková pasta a suroviny na poháry . Každá z těchto závad se vyskytla jedenkrát.
              Z výsledků kontrolní akce  lze konstatovat, že v polovině kontrolovaných provozoven byly zjištěny závady v podávání pokrmů. nejzávažnější závadou je skladování pokrmů při teplotách , které podporují množení mikroorganismů. I závady v provozní hygieně, zejména čistota lednic, kde se uchovávají potraviny , které již neprochází tepelnou úpravou může významnou měrou ovlivnit bezpečnost připravovaných pokrmů.
 
MUDr. Helena Šebáková
Ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě