Bezpečnost potravin

Zpráva o zoonózách v EU v roce 2007

Vydáno: 23. 1. 2009
Autor:

Je k dispozici úplný text zprávy vypracované EFSA a ECDC.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) uveřejnily zprávu o zoonózách ve Společenství v roce 2007. Analyzuje údaje o situaci v EU z hlediska infekčních onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na člověka, např. prostřednictvím potravin. Ze zprávy vyplývá, že ČR je nejvíc z celé EU postižena výskytem bakterií salmonela a kampylobakter.
 
K dispozici je:
Zpráva-souhrn (pdf, 0,1 MB, 2 strany)
Zpráva-úplný text (pdf, 1 MB, 217 stran)
Přílohy-tabulky (pdf, 0,6 MB, 37 stran)
– Tabulky úrovně 3 (viz EFSA)
 
Zdroj: EFSA
 
Pozn.:
ČR na tom se salmonelou není tak špatně, jak tvrdí EU, namítají hygienici (Vyjádření Hlavního hygienika ČR Michaela Víta a Daniely Dědičové z Národní referenční laboratoře)
– Přehled o činnosti skupiny pro zoonózy v rámci EFSA
– Šatrán, P.–Duben, J.: Nákazy zvířat přenosné na člověka a bezpečnost potravin (2008)
Publikace ICBP a další zdroje informací ÚZEI