Bezpečnost potravin

Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích

Vydáno: 18. 8. 2008
Autor:

Výsledky v roce 2007 – resort zemědělství.

Monitorování cizorodých látek každým rokem zahrnuje sledování možné kontaminace potravin, krmiv a surovin určených k výrobě, včetně biomonitoringu, tj. kontaminace volně žijících organismů, kteří doplňují spotřební koš člověka. Zároveň jsou sledovány i složky prostředí, které tuto kontaminaci mohou způsobit nebo ovlivnit. Patří mezi ně půda, povrchová voda a vstupy do těchto složek prostředí. Výsledky monitoringu provedeného v roce 2007 jsou v příloze.

 

Příloha: Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2007 (pdf, 1,42 MB, 53 stran)

 

Zdroj: MZe ČR