Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Zpráva o výskytu škodlivých organismů a poruch č. 15 do kategorie

Státní rostlinolékařská správa > Rostlinná výroba - Archiv> Státní rostlinolékařská správa> Rostlinná výroba - Archiv

Zpráva o výskytu škodlivých organismů a poruch č. 15

Vydáno: 20.8.2007
Tisk článku
za období 30.7. – 12.8. 2007
STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA
Odbor ochrany proti škodlivým organismům
_______________________Těšnov 17, Praha 1, PSČ 117 05_________________________
 
Praha, 15.8. 2007
 
 
1.      Počasí
Začátkem sledovaného období bylo chladno, denní teploty se místy pohybovaly jen okolo 15°C, ranní teploty klesaly k 3 - 5°C (západní Čechy - ve vyšších polohách místy přízemní mrazíky). V dalších dnech došlo k postupnému oteplování na 25 – 30°C. Přechod fronty v druhé polovině sledovaného období přinesl mírné ochlazení s denními teplotami v rozmezí 15 – 24°C. Místy se vyskytly lokální bouřky doprovázené přívalovými dešti (např. 7.8. Plzeň-jih /Stod - 60 mm/) a kroupami (východní Čechy).
 
2.      Posouzení aktuálního stavu výskytu škodlivých organismů a poruch
OBILNINY
PŠENICE OZIMÁ (RF 99)
Výskyt sněti mazlavé (Tilletia caries) byl zjištěn v okrese Opava (Ludgeřovice, Větřkovice); jednalo se o nemořené osivo.
Lokálně střední výskyt hraboše polního (Microtus arvalis) po sklizni byl zjištěn v okresech Tábor, Klatovy, Brno-venkov a Znojmo; je předpoklad nárůstu populace.
KUKUŘICE (RF 71 - 75)
Lokálně střední výskyt sněti kukuřičné (Ustilago maydis) byl zaznamenán v okresech Ústí nad Orlicí (Choceň) a Rychnov nad Kněžnou; lokální výskyty byly pozorovány ve všech okresech na jižní Moravě a ve většině okresů v jižních Čechách.
Další nálety bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera - DVV) do feromonových lapačů byly zaznamenány v okresech Ústí nad Orlicí (Vračovice – 1ks), Chrudim (Čankovice – 1ks, Dřevíkov – 1ks, Moravany u Ronova n.D. – 3ks); na jižní Moravě až silné nálety v okresech Blansko, Brno-venkov, Kroměříž, Prostějov, Jihlava, Třebíč; na severní Moravě a ve Slezsku většinou slabší nálety v okresech Olomouc, Přerov, Opava, Vsetín, Frýdek-Místek, Nový Jičín a Karviná.
Další úlovky černopásky bavlníkové (Heliothis armigera) byly zachyceny ve světelném lapáku v okrese Jihlava (Rozseč u Třešti – 2ks).
OLEJNINY
ŘEPKA OZIMÁ
Další výskyt bílé hniloby brukvovitých /hlízenky obecné/ (Sclerotinia sclerotiorum) byl zjištěn po sklizni v okrese Blansko.
 
SLUNEČNICE
První výskyt plísně šedé (Botryotinia fuckeliana) byl sledován v okrese Znojmo (Dyjákovice). Vzhledem k dosavadnímu průběhu počasí se jedná o ojedinělé výskyty.
OKOPANINY
CUKROVKA (RF 48 - 49)
Porosty na jižní Moravě byly oslabeny dlouhotrvajícím suchem a vysokými teplotami.
Ohniskově střední a místní silný výskyt skvrnatičky řepné (Cercospora beticola) byl zjištěn v okrese Prostějov (Hrubčice).
První výskyt alternariové skvrnitosti (Alternaria tenuis) byl zaznamenán 31.7. v okrese Blansko a postupně ve všech porostech na jižní Moravě. V loňském roce byly první příznaky sledovány 14.8. v okrese Kladno.
První výskyt padlí řepného (Erysiphe betae) byl zaznamenán 1.8. v okresech Znojmo (Hodonice), Uherské Hradiště (Ostrožská Nová Ves); lokálně střední výskyt byl během sledovaného období pozorován především u zahrádkářů v okresech Brno-venkov a Hodonín; lokálně střední výskyt v okrese Hradec Králové (Starý Bydžov, Mžany).
 
BRAMBOR (RF 79 - 89)
Vlivem vysokých teplot a nedostatku vody bylo zaznamenáno fyziologické odumírání některých porostů na jižní Moravě.
Lokálně střední výskyt strupovitosti obecné (Streptomyces scabies) byl sledován v okrese Přerov.
Střední výskyty hnědé skvrnitosti listů (Alternaria solani) byly pozorovány v okresech Olomouc (u drobných pěstitelů) a Frýdek-Místek; lokálně střední výskyt v okresech na Vysočině (Žďár nad Sázavou, Jihlava, Třebíč) a na celém území okresu Jindřichův Hradec.
Nárůst intenzity výskytu plísně bramboru (Phytophthora infestans) byl hlášen po deštích koncem července z oblasti severní Moravy a Slezska; v okrese Přerov byl zaznamenán výskyt na hlízách. I na ostatních pěstitelských plochách v ČR, zejména u drobných pěstitelů a na neošetřených porostech, byly zaznamenány střední až silné výskyty. Na provozních plochách u ošetřených porostů převažovaly slabé výskyty.
Ohniskově silný výskyt brouků letní generace mandelinky bramborové (Leptinotarsa decemlineata) byl zjištěn po insekticidním ošetření v okrese Teplice; lokálně silný výskyt byl pozorován na provozních plochách v okrese Frýdek-Místek, střední až silný výskyt v okrese Chomutov, Opava a lokálně střední výskyt v okrese Blansko.
Lokálně střední výskyt drátovců (larvae Elateridae) byl sledován v okrese Přerov.
 
CHMEL (RF 75 – 79)
Poškození listů po insekticidním ošetření za vysokých teplot bylo zjištěno v okrese Litoměřice.
Lokálně střední výskyt svilušky chmelové (Tetranychus urticae) byl pozorován v okresech Olomouc a Přerov.
V okrese Přerov (Penčice, Kokory) byl zaznamenán v kořenáčových školkách lokálně silný výskyt housenek babočky paví oko (Inachis io).
PÍCNINY
V okrese Domažlice (Staňkov) byl zaznamenán silný výskyt hraboše polního (Microtus arvalis).
 
VOJTĚŠKA
Vlivem sucha byly silně poškozeny porosty na semeno v okresech Brno-venkov a Břeclav.
Lokální střední výskyt klopušek (Lygus sp.) byl pozorován na v okrese Břeclav.
Lokálně střední výskyt hraboše polního (Microtus arvalis) byl sledován v okresech na jižní Moravě; v okrese Znojmo došlo k nárůstu intenzity výskytu.
ZELENINA
Přetrvávaly lokálně střední výskyty mšice zelné (Brevicoryne brassicae) u drobných pěstitelů v okresech Přerov; silný výskyt byl sledován v okrese Opava a Frýdek-Místek.
Silné výskyty molice vlaštovičníkové (Aleurodes proletella) byly opakovaně zjištěny u drobných pěstitelů v okresech Olomouc, Přerov, Vsetín a Opava.
Střední až silný výskyt dřepčíka černého (Phyllotreta atra) byl sledován v okrese Chomutov.
Střední výskyt housenek běláska zelného (Pieris brassicae) byl pozorován u drobných pěstitelů např. v okrese Tábor (Planá nad Lužnicí).
Poškození housenkami můr (Lepidoptera) bylo zaznamenáno v okrese Přerov; silný výskyt byl zjištěn v okresech Opava a Frýdek-Místek.
 
PLODOVÁ ZELENINA
- OKURKA
Nárůst intenzity a až silný výskyt plísně dýňovitých (Pseudoperonospora cubensis) hlavně na neošetřených porostech byl sledován v okresech Opava a Přerov; střední výskyt byl pozorován v okresech Olomouc a Jeseník; lokálně střední, ojediněle až silný výskyt byl zaznamenán v okrese Hodonín (drobní pěstitelé).
Lokálně střední výskyty padlí dýňovitých (Erysiphe oronti, Sphaerotheca fuliginea) byly sledovány u drobných pěstitelů v celé oblasti jižní Moravy.
Lokálně silný výskyt svilušek (Tetranychidae) byl zjištěn ve skleníkách v okrese Vsetín.
Lokálně střední výskyt svilušky chmelové (Tetranychus urticae) byl zaznamenán na jižní Moravě v okresech Břeclav (Drnholec), Hodonín (drobní pěstitelé) a Uherské Hradiště (Tupesy).
Na jižní Moravě převládaly střední výskyty třásněnek (Thysanoptera); lokálně silný výskyt byl zjištěn v okrese Břeclav.
 
- RAJČE
První příznaky fytoplazmy stolburu (Potato stolbur phytoplasma) byly zjištěny v okrese Břeclav (Němčičky).
Střední výskyt plísně rajčete (Phytophthora infestans) byl sledován např. v okrese Písek (Staré Kestřany, Ražice, Mirotice, Lučkovice, Milevsko, Kovářov).
Lokálně silný výskyt svilušek (Tetranychidae) byl zjištěn v okrese Vsetín.
Úlovky černopásky bavlníkové (Heliothis armigera) byly zaznamenány ve feromonových lapácích v okresech Břeclav (Drnholec – 5 ks).
Místní střední poškození stonků a plodů housenkami osenice polní (Agrotis segetum) bylo pozorováno v okrese Břeclav (Drnholec).
 
- PAPRIKA
První příznaky fytoplazmy stolburu (Potato stolbur phytoplasma) byly zjištěny v okrese Břeclav (Bulhary).
Úlovky černopásky bavlníkové (Heliothis armigera) byly zaznamenány ve feromonových lapácích v okrese Břeclav (Bulhary – 14 ks).
OVOCNÉ DŘEVINY
JABLOŇ (RF 78)
Silný opad dozrávajících plodů způsobený nedostatkem vláhy byl sledován např. v okrese Havlíčkův Brod.
Laboratorně byl potvrzen výskyt bakteriální spály jabloňovitých (Erwinia amylovora) v okresech Ústí nad Orlicí (Tatenice) a Pardubice (Svinčany).
 Střední až silné výskyty padlí jabloně (Podosphaera leucotricha) byly zaznamenány u náchylných odrůd v okresech na severní Moravě a ve Slezsku; převážně střední výskyty na jižní Moravě.
Ojediněle silné výskyty svilušky ovocné (Panonychus ulmi) byly pozorovány u drobných pěstitelů v okrese Znojmo; lokálně střední výskyt v okresech Brno-město a Hodonín.
Stále byly sledovány nálety obaleče jablečného (Cydia pomonella) do feromonových lapačů; silný výskyt byl pozorován např. v okresech Zlín (Žlutava) a Semily (neošetřované výsadby).
HRUŠEŇ
Silný výskyt bakteriální spály jabloňovitých (Erwinia amylovora) byl zaznamenán byl pozorován ve stromořadí v okrese Teplice (Měrunice, Razice).
Nárůst výskytu rzivosti hrušně (Gymnosporangium sabinae) zejména u náchylných odrůd bylo pozorováno v okrese Vsetín.
Lokálně až střední výskyty moniliniové hniloby hrušní (Monilinia spp.) byly sledovány na jižní Moravě.
 
SLIVOŇ
Lokálně silný výskyt červené skvrnitosti listů slivoně (Polystigma rubrum) byl zaznamenán např. v okrese Zlín (Vysoké Pole).
Lokálně střední výskyt rzivosti slivoně (Tranzschelia pruni-spinosae) byl pozorován v okrese Zlín (Malenovice).
Lokálně střední výskyty svilušky ovocné (Panonychus ulmi) byly zjištěny v okrese Vsetín; opakovaně v okrese Přerov.
Stále pokračovaly lokálně až silné nálety obaleče švestkového (Cydia funebrana) do feromonových lapáků na jižní Moravě a v okresech Frýdek-Místek, Přerov a Opava.
 
BROSKVOŇ
Střední až silný výskyt strupovitosti broskví (Venturia carpophila) byl sledován v okresech Opava a Přerov; ojediněle silný výskyt v okrese Náchod (Česká Skalice) u drobných pěstitelů.
DROBNÉ OVOCE
Laboratorně byl potvrzen výskyt antraknózy jahodníku (Colletotrichum acutatum) na šesti odrůdách jahodníku v okrese Semily (množitelské plochy).
RÉVA VINNÁ
Střední až ojediněle silné poškození hroznů slunečním úžehem bylo pozorováno v závislosti na odrůdě, expozici a systému pěstování lokálně v okresech na jižní Moravě (Břeclav, Brno-venkov, Hodonín, Znojmo) a v okrese Mladá Boleslav (Březinka a Bítouchov u drobných pěstitelů).
Lokálně až silný výskyt padlí révy (Blumeria necator) byl pozorován na listech a bobulích v okrese Přerov; na jižní Moravě byl sledován lokálně střední výskyt v okresech Břeclav, Brno-venkov (Těšany) a Hodonín (Mutěnice, Blatnice).
Lokálně střední výskyt hálčivce révového (Calepitrimerus vitis) byl zaznamenán v okrese Břeclav (Brumovice, Němčičky, Perná, Bulhary, Hustopeče).
Začátek letu třetí generace obaleče jednopásého (Eupoecilia ambiquella) a obaleče mramorovaného (Lobesia botrana) byl pozorován na jižní Moravě v okresech Břeclav (Němčičky, Hrušky, Mikulov) a Hodonín (Bzenec, Vnorovy).
 
OSTATNÍ
K silnému prosychání celých javorů vlivem vysokých teplot došlo v okrese Chomutov.
Silný výskyt bakteriální spály jabloňovitých (Erwinia amylovora) byl zjištěn na hlohu v rozptýlené zeleni v okrese Teplice (Měrunice, Razice).
Silné výskyty skvrnitosti listů jírovce (Guignardia aesculi) byly opakovaně zaznamenány u jírovce maďalu v okrese Olomouc (Olomouc).
Střední výskyty min způsobených klíněnkou jírovcovou (Cameraria ohridella) byly pozorovány u jírovce maďalu v okrese Olomouc (Olomouc); silné napadení bylo sledováno v okrese Vsetín (Lešná, Lhotka n. B., Jablůnka).
 
3. Závěr
V západních Čechách deštivé počasí a velké množství srážek bránily postupu žní, opožděná byla i příprava pozemků pro setí ozimé řepky. Střední až ojediněle silné poškození hroznů révy vinné slunečním úžehem bylo pozorováno v okrese Mladá Boleslav a na jižní Moravě. Silný opad dozrávajících plodů způsobený nedostatkem vláhy byl sledován u ovocných dřevin. Negativní vliv sucha je patrný u většiny sledovaných plodin.
Byly potvrzeny další výskyty bakteriální spály jabloňovitých (Erwinia amylovora), antraknózy jahodníku (Colletotrichum acutatum), laboratorně byl potvrzen výskyt patogena Monilinia fructicola na třešních a višních v okresech Karlovy Vary a Sokolov.
První výskyt alternariové skvrnitosti (Alternaria tenuis) a padlí řepného (Erysiphe betae) byly zjištěny v porostech cukrovky na jižní Moravě.
Nárůst intenzity výskytu plísně okurky (Pseudoperonospora cubensis) byl zaznamenán na Moravě. Nárůst intenzity výskytu plísně bramboru (Phytophthora infestans) byl hlášen po deštích koncem července z oblasti severní Moravy a Slezska.
Další nálety bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera - DVV) do feromonových lapačů byly zaznamenány v Čechách v okresech Ústí nad Orlicí, Chrudim; na jižní Moravě až silné nálety v okresech Blansko, Brno-venkov, Kroměříž, Prostějov, Jihlava, Třebíč; na severní Moravě a ve Slezsku většinou slabší výskyty v okresech Olomouc, Přerov, Opava, Vsetín, Frýdek-Místek, Nový Jičín a Karviná.
Vzhledem k předpokládanému nárůstu populace hraboše polního (Microtus arvalis) je potřeba zaměřit pozornost na již hlášený převážně střední výskyt ve sledovaných plodinách.
 
Přiložené mapy výskytů uvádí výsledky pozorování ze stálých pozorovacích lokalit (bodů) za toto období.
 
 
Ing. Tomáš Růžička
vedoucí Odboru ochrany
proti škodlivým organismům
 
 
Z podkladů Sekce územních útvarů zpracovala: Ing. Regina Tesařová
 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021