Bezpečnost potravin

Zpráva o průběhu výstavy Salima 2008

Vydáno: 12. 3. 2008
Autor: berankova1

Zpráva tiskového střediska BVV ze dne 7.3.2008

Tiskové středisko BVV uveřejnilo dne 7. 3. 2008 zprávu, která hodnotí průběh konání výstavy SALIMA, VINEX, INTECO, MBK. Ve zprávě se konstatuje, že SALIMA upevnila svou pozici veletržní jedničky na potravinářském trhu střední Evropy. Ze zahraničí přijelo 42 % vystavovatelů a 13 % návštěvníků.

Mezinárodní konference FOOD FORUM se zúčastnilo 11 ministrů zemědělství a potravinářství. Doprovodný program s téměř 40 odbornými konferencemi, semináři a workshopy se věnoval především rozvoji evropské spolupráce, problematice bezpečnosti potravin, zdravé výživy, biopotravin a podpoře exportu. Podruhé se uskutečnila přehlídka trendových potravin TRENDY 2008 a premiéru měl projekt BIOPOTRAVINY  s účastí více než 30 českých výrobců certifikovaných biopotravin. Prestižní ocenění Zlatá SALIMA získalo 15 exponátů, 6 cen bylo uděleno v rámci soutěžní přehlídky TRENDY 2008 a oficiálně byly vyhlášeny výsledky soutěže Česká biopotravina roku 2007. Prezentovaly se výrobky certifikované značkou kvalitních potravin KLASA a přímo na veletrhu převzalo devět výrobců z rukou ministra zemědělství ČR certifikáty pro dalších 16 výrobků.

Mezinárodní potravinářské veletrhy SALIMA byly skutečně mezinárodní. Poprvé v historii překročil podíl zahraničních vystavovatelů hranici 40 %. Sedmnáct států se prezentovalo oficiální účastí, mezi nimi například Brazílie, Srí Lanka, Kanada, Jihoafrická republika nebo USA. Poprvé měly zastoupení Albánie a Singapur a v pavilonu E se otevřela tzv. Asian Hall.

Mimořádná byla také účast VIP hostů. Na konferenci FOOD FORUM se sešli představitelé resortu zemědělství a potravinářství z osmi členských a tří kandidátských zemí EU, aby projednali otázky budoucnosti evropského trhu s potravinami, obchodu se třetími zeměmi a bezpečnosti a kvality potravin. Druhý den proběhlo setkání ministrů zemí Visegrádské čtyřky, Bulharska, Rumunska a Slovinska a jednání Potravinářských komor zemí V4. Významní zahraniční hosté se zúčastnili také konference "Biopotraviny ve veřejném stravování – Zdraví a udržitelnost na talíři", která se jako první ve střední Evropě primárně věnovala roli veřejného stravování z pohledu zdravotních a ekologických výhod konzumovaných potravin.

Nové obchodní příležitosti přinesl premiérový projekt Business Point, v jehož rámci proběhly předem sjednané schůzky s partnery z patnácti zemí. Agentura CzechTrade na výstaviště přestěhovala svůj Exportní veletrh, na kterém měly firmy možnost bezplatně konzultovat své exportní záměry se řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade ve 31 zemích světa.

K tradičním soutěžím jako Grand Prix Vinex 2008, Zlatá SALIMA 2008, TRENDY 2008 nebo Mezinárodní mistrovství ČR kuchařů, cukrářů a číšníků do 21 let Gastro Junior Brno 2008 – Nowaco Cup se připojily některé nové. Poprvé se představily nejlepší české biopotraviny a také nejlepší potraviny krajů ČR. Zlatým hřebem gastronomické části veletrhu se stala národní kvalifikace soutěže Bocuse d’Or Europe, která z osmi nominovaných šéfkuchařů našich nejlepších restaurací vybrala historicky prvního českého reprezentanta pro nejprestižnější kulinářskou soutěž světa.

Čísla z předběžné statistiky
Základní statistické údaje 2008*
1 počet zúčastněných firem 1.056
2 počet zúčastněných zemí 36
3 čistá výstavní plocha v m2 23.000
4 počet platících návštěvníků 40.000 

*) jde o předběžné údaje – konečné auditované údaje budou zveřejněné v závěrečné zprávě
 
Návštěvníci
V prvních třech dnech si veletrhy prohlédlo 4639 registrovaných zahraničních návštěvníků. Přijeli ze 41 zemí, a to především ze Slovenska (3205), Rakouska (223), Maďarska (213), Polska (199) a Německa (158). Vysoký byl také zájem odborníků z Nizozemí, Litvy a Itálie, meziročně vzrostla návštěvnost ze zemí jako Belgie, Francie, Řecko, Švédsko nebo Velká Británie.
Z průzkumu vyplynulo, že návštěvníci přijížděli především s cílem získat informace o novinkách a trendech, dále o výrobcích, službách a firmách, ale více než polovina dotázaných chtěla zároveň vést obchodní jednání či nakupovat. Za odborníky se pokládá 78,3 % ekonomicky aktivních návštěvníků, 88,5 % návštěvníků je už dnes rozhodnuto navštívit příští ročník.

Vystavovatelé
Pro třetinu vystavovatelů bylo hlavním cílem účasti hledání nových zákazníků, čtvrtina přijela především prezentovat svou firmu a posílit její image a pětina hodlala uzavřít konkrétní obchody. Předvedení nových či inovovaných výrobků a služeb bylo hlavním cílem pro 15 % vystavovatelů. Dosažení svých cílů v průzkumu předběžně potvrdily více než tři čtvrtiny vystavovatelů. Spokojeni byly především s navázanými kontakty, přítomností významných firem oboru a doprovodným programem.

Novináři
V Tiskovém středisku se akreditovalo přes 400 zástupců médií ze čtrnácti zemí. Zahraničních novinářů přijelo 76, mezi nimi 27 ze Slovenska, 13 z Rakouska, 11 z Maďarska, 6 z Polska a z Chorvatska a 4 z Itálie. Nechyběli ani zástupci tisku z Belgie, Finska, Francie, Litvy, Německa, Švýcarska a Velké Británie.

Fotodokumentace z výstavy Salima, dění okolo stánku MZe, kde také probíhala prezentace Informačního centra bezpečnosti potravin, je ke zhlédnutí zde.

Zveřejněné informace jsou předběžné. Konečná závěrečná zpráva bude akciovou společností Veletrhy Brno vydána po vyhodnocení všechstatistických údajů.
Uváděné statistické hodnoty vycházejí ze zásad zveřejňování statistických dat veletrhů a výstav sdružených v UFI (The Global Association of the Exhibition Industry) Paris.