Bezpečnost potravin

Zpráva o monitorování reziduí pesticidů v EU v roce 2006

Vydáno: 27. 11. 2008
Autor:

Výsledky monitoringu v zemích EU, Norsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku.

Evropská komise uveřejnila dne 26.11.2008 pracovní dokument ze dne 20.11.2008, který informuje o výsledku monitoringku reziduí pesticidů v produktech rostlinného původu v zemích EU, Norsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku v roce 2006 (viz příloha).
 
Obsah zprávy:
1. Úvod
2. Legislativní základ
3. Maximální koncentrace reziduí (MRL), akceptovatelný denní příjem (ADI) a akutní referenční dávky (ARFD)
4. Národní monitorovací programy
5. Program koordinovaného monitorování v EU
6. Vzorkování
7. Jištění kvality
8. Systém včasného varování
9. Souhrn
Zpráva obsahuje přílohy 1–3.
 
Příloha: Monitoring of Pesticide Residues in Products of Plant Origin in the EU, Norway, Iceland and Liechtenstein 2006 (pdf, 221 kB, 40 stran)

Příloha 1 (pdf, 398 kB, 33 stran)
Příloha 2 (pdf, 363 kB, 73 stran)
Příloha 3 (pdf, 2 MB, 246 stran)