Bezpečnost potravin

Zpráva o monitorovaní a testování přežvýkavců na přítomnost TSE v EU v roce 2007

Vydáno: 17. 2. 2009
Autor:

Předběžná zpráva Evropské komise z února 2009.

Evropská komise uveřejňuje výroční zprávy členských států o BSE a skrapii. GŘ zdraví a ochrany spotřebitele uveřejnilo dne 16.2.2009 předběžnou zprávu o monitorování a testování přežvýkavců na přítomnost TSE (transmissible spongiform encephalopathies) v EU v roce 2007 (viz příloha).
Program monitorování BSE byl zahájen v roce 2001. Ze zprávy vyplývá, že se počet pozitivních případů od té doby trvale snižuje.
 
Rok
Pozitivní případy BSE
2001
2 167
2002
2 124
2003
1 376
2004
865
2005
561
2006
320
2007
174
 
Předběžné výsledky za rok 2008 – 100 případů potvrzují tento pozitivní trend.
Současná situace ve snižování výskytu BSE je výsledkem rozsáhlých opatření EU v minulých letech. Vzhledem k dlouhé inkubační době BSE bude trvat ještě několik let, než dojde k úplnému vymýcení BSE.