Bezpečnost potravin

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2010

Vydáno: 24. 3. 2011
Autor: Mgr. Jana Beránková

Výroční zpráva SZPI.

Obsah:

1 Úvod
2 Výsledky činnosti inspekce
    2.1 Kontrolní činnost
           2.1.1 Zaměření kontrolní činnosti v roce 2010
           2.1.2 Celkové přehledy výsledků kontroly
           2.1.3 Kontrola mikrobiologických požadavků
           2.1.4 Přehled kontroly vybraných skupin cizorodých látek
           2.1.5 Kontrola označováníi a jakosti potravin
           2.1.6 Kontroly tematické a mimořádné
           2.1.7 Kontrola výroby
           2.1.8 Kontrola obchodu
           2.1.9 Podněty ke kontrole
           2.1.10 Opatření
           2.1.11 Kontrola internetového obchodu
     2.2 Laboratorní činnost
           2.2.1 Mezilaboratorní porovnávací testy
           2.2.2 Laboratoře pověřené SZPI k provádění rozborů za účelem hodnocení a zatříďování vín
           2.2.3 Databanka izotopových rozborů vín
     2.3 Certifikační činnost
     2.4 Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF)
     2.5 Informační a komunikační systém
     2.6 Činnost v oblasti legislativy
           2.6.1 Tvorba a připomínkování právních předpisů
           2.6.2 Účast na jednáních pracovních formací EK a Rady EU
           2.6.3 Činnost právní
     2.7 Spolupráce s ostatními úřady a institucemi v ČR
3 Mezinárodní vztahy
     3.1 Mezinárodní spolupráce
     3.2 Mezinárodní projekty
4 Vztahy s veřejností
5 Oblast lidských zdrojů
     5.1 Interní komunikace
     5.2 Vzdělávání zaměstnanců
6 Zpráva o hospodaření
7 Závěr
8 Zkratky a vysvětlivky
  
Zpráva o činnosti SZPI za rok 2010  (pdf, 1,2 MB)

Zdroj:  SZPI