Bezpečnost potravin

Zpráva FVO z inspekce v Turecku

Vydáno: 20. 2. 2009
Autor:

Kontrola FVO se zaměřovala na rybí produkty a produkty akvakultury určené pro export do EU.

Úřad pro potraviny a veterinární záležitosti (FVO) Evropské komise provedl ve dnech 20.–29. října 2008 inspekci v Turecku zaměřenou na rybí produkty a produkty akvakultury určené pro export do EU.
FVO zjistil, že kompetentní orgány v Turecku zavedly dobře fungující systém kontrol. Výrobky pro export se kontrolují pravidelně a často. Podmínky v provozech, které inspektoři FVO navštívili, byly dobré. Jako významný nedostatek zjistil FVO to, že se neprovádějí odpovídající kontroly histaminu, žádné kontroly lodí a účinné kontroly HACCP plánů.
Kompetentní orgány Turecka však během mise FVO naznačily, že jsou ochotny tyto nedostatky řešit. FVO ve své závěrečné zprávě uvádí, že sice existují některé oblasti, které vzbuzují obavy, potenciální rizika jsou však zmírňována obecnými zárukami, které turecký kontrolní systém poskytuje. Zpráva FVO je v příloze.
 
Příloha: Final report of a mission carried out in Turkey (pdf, 163 kB, 20 stran)