Bezpečnost potravin

Zpráva FVO z inspekce v ČR v roce 2008

Vydáno: 2. 2. 2009
Autor:

Inspekce proběhla v září 2008 a zaměřovala se na provádění kontroly potravin živočišného původu v ČR.

V příloze je závěrečná zpráva z mise Evropské komise – Úřadu pro potraviny a veterinární záležitosti (Food and Veterinary Office, FVO) do ČR, která se uskutečnila ve dnech 1.–12.9.2008 za účelem posouzení činnosti kompetentních orgánů při provádění oficiálních kontrol bezpečnosti potravin živočišného původu, zejména masa a mléka. Uvedená mise navazovala na předcházející misi z roku 2006 (24.4.–5.5.2006).
Mise konstatovala, že v činnosti SVS ČR došlo v řadě oblastí ke zlepšení, přesto zůstaly některé problémy, které je třeba řešit. Jde zejména o audit, oficiální kontroly, registraci a schvalování podniků.
 
Příloha: Závěrečná zpráva FVO (pdf, 176 kB)
Příloha 1 k závěrečné zprávě FVO (pdf, 42 kB)
Příloha 2 k závěrečné zprávě FVO (pdf, 40 kB)