Bezpečnost potravin

Zpráva EU o toxoplasmóze

Vydáno: 24. 1. 2008
Autor:

Zvláštní pozornost je třeba věnovat testování této parazitální zoonózy u ovcí, koz a prasat z volných chovů.

Kontaminovaná pitná voda, nedostatečně tepelně ošetřené maso (jehněčí, vepřové, hovězí) jsou podle zprávy EU ze 17. 10. 2007 (EFSA-Q-2007-038) zdrojem parazita toxoplasma. Toxoplasmóza je závažným onemocněním pro osoby s oslabenou imunitou a jako prenatální infekce. Jedná se o nejčastější parazitální onemocnění.
Četnost výskytu toxoplasmózy je obtížné určit, protože většinou infekce probíhá bez zvláštních symptomů. Z 28 evropských států jen 11 zpracovává přehled o symptomech toxoplasmózy. Podle směrnice 2003/99/ES o zoonózách, která nabyla účinnosti 12. června 2004 byčlenské státyměly pravidelně podávat hlášení (první hlášení za rok 2005 mělo být podáno do konce května 2006).
Výskyt této infekce je podceňován, takž nelze spolehlivě situaci vyhodnotit ani u lidí, ani u zvířat či potravin. Problematická je i nejednotná metoda detekce. Ve Francii probíhá nejdůkladnější sledování během těhotenství.
Odborníci (Biological Hazard Panel) navrhují, aby byla věnována zvláštní pozornost testování ovcí, koz a prasat z ekologické produkce a z volných chovů. Volný chov znamená vyšší výskyt. Životaschopné cysty toxoplasmy se vyskytují především v mase syrovém nebo ošetřeném teplotou nižší než 67 ºC. Proto konzumace nedostatečně tepelně ošetřeného masa je velmi riskantní. Ohledně úlohy hovězího masa jako zdroje toxoplasmy jsou zatím nejasnosti.