Bezpečnost potravin

Zpráva EU je podkladem pro efektivní boj proti rozvoji bakteriální rezistence

Vydáno: 30. 1. 2015
Autor: KM EFSA

Evropské agentury publikovaly první ucelenou analýzu dat

Používání určitých antimikrobik u lidí a zvířat je spojeno s rezistencí humánních a zvířecích kmenů bakterií k těmto antimikrobikům. Existují také podstatné rozdíly mezi spotřebou antimikrobik u lidí a zvířat v jednotlivých zemích EU. Toto jsou dva ze závěrů první ucelené analýzy dat, kterou společně publikovaly Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropská léková agentura (EMA).

První společná zpráva ECDC, EFSA a EMA o ucelené analýze spotřeby antimikrobiálních látek a o výskytu antimikrobiální rezistence u humánních a zvířecích kmenů bakterií také odhalila potřebu zabývat se reálným nedostatkem dat, aby bylo možné provádět další analýzy a závěry. Mezi chybějící patří např. data o spotřebě antimikrobik u jednotlivých druhů zvířat, data z některých zemí o spotřebě antimikrobik v nemocnicích či data o rezistenci běžné mikroflóry u zdravých a nemocných lidí.

Analýza dat byla provedena na žádost Evropské komise a spojuje data z pěti evropských monitorovacích sítí, které získávají data od členských států EU, Islandu, Norska a Švýcarska.

Cílem tohoto holistického přístupu je lépe využívat existující data a tím posílit systémy koordinovaného sledování spotřeby antimikrobik a antimikrobiální rezistence v humánní a veterinární medicíně a umožnit tvůrcům politik rozhodnout o nejlepším způsobu, jak se vypořádat s antimikrobiální rezistencí u lidí a zvířat.

Společná zpráva Akční plán proti rostoucím hrozbám antimikrobiální rezistence Evropské komise. Data také budou využita při přípravě metodik a priorit v boji proti rozvoji antimikrobiální rezistence.

Tento report je prvním z řady zpráv, které EMA, EFSA a EDCD plánují publikovat na základě dat sbíraných různými monitorovacími sítěmi.

Dostupnost přesných dat o používání antimikrobik a o výskytu antimikrobiální rezistence je základním krokem k implementaci přístupu, který umožní minimalizovat rozvoj rezistence a zachová antimikrobika funkční pro budoucí generace.

Celou zprávu naleznete na internetových stránkách EFSA.

Zdroj: EFSA: EU report provides basis for effective fight against development of resistant bacteria