Bezpečnost potravin

Zoonotická onemocnění v EU: zlepšování situace se zastavilo

Vydáno: 13. 12. 2018
Autor: KM EFSA

Zpráva EFSA a ECDC o stavu a trendech zoonotických onemocnění v EU za rok 2017


Foto: Shutterstock

Při srovnání s rokem 2016 vidíme pouze malé odlišnosti u počtu hlášených případů tří hlavních zoonotických onemocnění v EU. Počet hlášených salmonelóz a kampylobakterióz zůstává v posledních pěti letech stabilní, zatímco počet případů onemocnění listeriózou narůstá.

Po několika letech se zastavil pokles počtu případů onemocnění salmonelózou v EU. V roce 2017 došlo k poklesu z 94425 případů na 91662, nicméně sestupný trend, který začal v roce 2008, se v posledních letech zastavil. Toto jsou hlavní zjištění výroční zprávy o trendech a zdrojích zoonóz, kterou publikovaly Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC).

“Po letech znatelného pokroku ve snižování počtu onemocnění z potravin v EU, zejména salmonelóz, se situace nyní stabilizovala. Další snížení počtu případů bude vyžadovat zvýšené úsilí”, říká Marta Hugas, hlavní vědkyně EFSA.

S. Enteritidis, způsobující každou sedmou epidemii, je nejběžněji hlášeným druhem rodu Salmonella u lidí. V období 2013-2017 byl počet případů způsobených druhem S. Enteritidis u lidí stabilní a odpovídal trendu výskytu těchto bakterií u nosnic.

Celkově 5079 hlášených epidemií způsobených potravinami, či vodou v roce 2017 představuje pokles o 6,8 % oproti roku 2016. Bakterie rodu Salmonella byly nejběžnějším původcem epidemií, přičemž nejčastějším zdrojem nákazy byly masné výrobky a vejce.

“Vítáme snížení celkového počtu epidemií, avšak i v roce 2017 jsme zaznamenali v některých zemích 100 a více epidemií týdně způsobených potravinami či vodou. Řada z nich zasáhla současně více zemí” říká Mike Catchpole, vedoucí vědec ECDC. “Tyto nákazy jsou významným zdrojem onemocnění lidí v EU. Je nutné především zvrátit nepříznivý trend rostoucího počtu listerióz, které zůstávají i nadále příčinou úmrtí v citlivých skupinách populace.”

Kampylobakter a listérie

Počet kampylobakterióz se v roce 2017 ve srovnání s rokem 2016 mírně snížil (246 158 vs. 246 917), nadále však kampylobakterióza zůstává nejčastěji hlášeným zoonotickým onemocněním v EU. Nejvyšší výskyt kampylobakterů byl zaznamenán v kuřecím mase (37,4 %) a krůtím mase (31,5 %).

Počet listerióz mírně poklesl: z 2509 v roce 2016 na 2480 v roce 2017, nicméně trend v posledních pěti letech zůstává stoupající. Nejčastěji postiženou skupinou populace jsou starší lidé, zejména ti starší 84 let. V této věkové skupině byla úmrtnost 24 %, zatímco celkově na toto onemocnění zemřel každý desátý pacient. Nejčastěji byla L. monocytogenes detekována v rybách a rybích výrobcích (6 %) a salátech určených k přímé spotřebě (4,2 %).

Zpráva analyzuje výskyt a trendy i dalších původců onemocnění, jako jsou Mycobacterium bovis, Brucella, STEC, Yersinia, Trichinella, Echinococcus, Toxoplasma, virus vztekliny, virus západonilské horečky, Coxiella burnetii (původce Q horečky) a tularémie.

Zpráva je založena na datech sbíraných ve všech členských zemích EU. Svými daty přispělo devět dalších evropských zemí (Norsko, Island, Švýcarsko a Lichtenštejnsko, Albánie, Bosna a Herzegovina, Srbsko, Černá Hora, Makedonie).

The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2017

Zdroj: EFSA