Bezpečnost potravin

Zmírnění opatření pro zabraňování výskytu BSE

Vydáno: 17. 5. 2008
Autor:

Evropská komise vydala nařízení 357/2008/ES, kterým se mění „Příloha V: Specifikace rizikového materiálu“ k nařízení 999/2001/ES tak, že páteř se musí odstranit u skotu až od 30 měsíců věku zvířete. 

Evropská komise vydala nařízení 357/2008/ES, kterým se mění „Příloha V: Specifikace rizikového materiálu“ (vymezující části zvířat, které musí být odstraněny a likvidovány) nařízení 999/2001/ES o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií v tom smyslu, že za „specifikovaný rizikový materiál“ se považuje páteř skotu až od 30 měsíců věku (podle původního nařízení 999/2001/ES: 12 měsíců, podle změnového nařízení 722/2007/ES: 24 měsíců).
Opatření byla zmírněna vzhledem k tomu, že
  • v posledních letech došlo díky zavedeným opatřením (týkajícím se krmiv a likvidace rizikového materiálu) k značnému omezení výskytu BSE,
  • nakažlivost v centrální nervové soustavě u 33měsíčního skotu je pod úrovní zjistitelnosti nebo je nepřítomná,
  • průměrný věk pozitivních případů zvířat z testování v letech 2001 až 2006 se zvýšil z 86 na 121 měsíců (celkem bylo vyšetřeno více než 60 mil. kusů skotu),
  • jen 7 případů z 7413 pozitivních (v letech 2001 až 2006) bylo mladších 35 měsíců.
Specifikovaným rizikovým materiálem, který se musí odstranit a likvidovat, tedy uje:
u skotu
a)      lebka kromě dolní čelisti, ale včetně mozku a očí, a mícha zvířat starších než 12 měsíců a
b)      páteř kromě ocasních obratlů, trnových a příčných výběžků krčních, hrudních a bederních obratlů a středového hřebene křížové kosti a křídel křížové kosti, avšak včetně míšních nervových uzlin zvířat starších 30 měsíců
u ovcí a koz
a) lebka včetně mozku a očí, mandle a mícha zvířat, která jsou starší než 12 měsíců nebo která mají v dásních prořezaný trvalý řezák a
b) slezina a ileum zvířat jakéhokoli věku.
Toto nařízení vstupuje v platnost 26. 4. 2008.