Bezpečnost potravin

Změny přechodných opatření v hygienickém balíčku předpisů EU

Vydáno: 4. 5. 2007
Autor: pospisilova

Nařízením 479/2007/ES byla upravena přechodná opatření pro provádění nařízení 853/2004/ES, 854/2004/ES a  882/2004/ES, týkající se dovozu některých živočišných potravin z třetích zemí, která byla původně stanovena nařízením 2076/2005/ES.

Nařízení 853/2004/ES, 854/2004/ES a  882/2004/ES o hygieně a dozoru nad potravinami vstoupila v platnost 1. ledna 2006, ale pro některá ustanovení bylo nutno stanovit přechodné lhůty. Obecně bylo přechodné období stanoveno nařízením 2076/2005/ES (doplněném nařízením 1666/2006/ES) na období 4 let, během kterého má být tento nový blok předpisů v oblasti hygieny přezkoumán. Bylo stanoveno standardní přechodné opatření umožňující nadále uvádět na trh produkty vyprodukované před používáním nových pravidel. Kvůli některým souvislostem byly v určitých záležitostech stanoveny specifické přechodné lhůty a podmínky, které jsou nařízením 479/2007/ES (OJ L 111, 28.04.2007, s.46), v některých momentech změněny.

Mění se hygienické podmínky pro dovoz živočišných produktů:
                     prodlužuje se do 30. 6. 2007 (dříve do 1. května 2007) lhůta pro dovoz ze třetích zemí žabích stehýnek, hlemýžďů, želatiny a kolagenu, pro které bylo osvědčení (podle nařízení 2074/2005/ES) vydáno podle dřívějších předpisů do 1. května 2007 (dříve do 1. ledna 2006),
                     prodlužuje se do 31. 12. 2007 (dříve do 1. května 2007) lhůta pro dovoz rybího tuku, pro který bylo osvědčení vydáno podle dřívějších předpisů do 31. října 2007 (dříve do 1. ledna 2006),
                     je stanovena další možnost, kdy mohou třetí země dovážet potraviny živočišného původu, pro které nebyly stanoveny harmonizované hygienické podmínky pro dovoz z třetích zemí. Zatím platilo, že tyto dovozy musí splňovat hygienické podmínky platné v dotyčném dovážejícím členského státu. Nově mohou členské státy po 31. říjnu 2007 povolit dovoz mlžů a produktů rybolovu, pokud je připojeno osvědčení vydané v souladu s nařízením 2074/2005/ES. Produkty s osvědčením vydaným podle pravidel platných před 31. 10. 2007 mohou být dováženy do 31. 12. 2007.