Bezpečnost potravin

Změny kapitoly o mase v Rakouském kodexu

Vydáno: 13. 4. 2010
Autor:

V kapitole B 14 Rakouské knihy potravin byly provedeny především změny týkající se hodnocení masa z hlediska vhodnosti k výživě a upřesnění požadavků na nakládané masné výrobky.

Rakouské Spolkové ministerstvo pro zdraví, rodinu a mládež vydalo v rámci Rakouské potravinové knihy výnos BMG-75210/0009-II/B/7/2009 z 8. 1. 2010, kterým se mění a doplňuje kapitola „B 14- Maso a masné výrobky“.

Dochází především ke změnám v závěrečné části této kapitoly (část F: „Hodnocení“) a v části B5: „Vařené nakládané výrobky“. V části F jsou definovány termíny jako „nevhodné pro lidskou výživu“, „falšované“, „zavádějící údaje“, „se sníženou hodnotou“. V podkapitole B5.1 jsou specifikovány produkty ze šunky a jiných částí vepřového, z hovězího masa a masa dalších přežvýkavců, z drůbežího masa, a také postupy použití nakládacího láku.


Ernährung, 34, 2010, č. 2, s. 84-86

 

Celé znění kapitoly 14: Maso a masné výrobky – Lebensmittelsicherheit-Vebraucheschutz

Rakouské potravinářské zákony a nařízení – Lebensmittelsicherheit-Vebraucheschutz

 

Předcházející informace:

Novely částí Rakouské knihy potravin

Změna kapitoly o mase v Rakouském kodexu