Bezpečnost potravin

Změna směrnice 2000/13/ES

Vydáno: 6. 12. 2007
Autor: pospisilova

Směrnice 2007/68/ES uvádí konečný platný seznam alergenních součástí potravin, které musí být na obalu uvedeny.

Směrnice 2003/89/ES stanovila požadavky na označování alergenních složek potravin a směrnice 2005/26/ES stanovila prozatímní výjimky (příloha 3a), které však platily jen do 25. listopadu 2007. Proto byla vydána směrnice 2007/68/ES, která uvádí konečný platný seznam alergenních součástí potravin, které musí být na obalu uvedeny, aby se spotřebitel mohl vyhnout konzumaci složek, které u něho mohou vyvolávat alergickou reakci.
Do směrnice 2000/13/ES o označování potravin se tedy zařazuje nová příloha 3a.