Bezpečnost potravin

Změna přílohy III nařízení 1333/2008/ES o látkách použitelných do aditiv

Vydáno: 18. 11. 2011
Autor: Převzato z Agronavigator.cz

Nařízení 1130/2011/EU měni s platností od 2. 12. 2011 přílohu III stanovující seznam pomocných látek použitelných v potravinářských přídatných látkách enzymech, aromatech a  živinách.

V příloze III  nařízení 1333/2008/ES o přídatných látkách jsou uvedeny i látky, které jsou z hlediska svých funkcí v některých případech zařazeny do přílohy II. Pokud jsou však použity z důvodů technologických (např. nosiče), pak platí podmínky stanovené v příloze III.
Nařízení 1130/2011/EU měni přílohu III stanovující seznam látek schválených pro použitív v potravinářských přídatných látkách (část 1 a 2), v potravinářských enzymech (část 3), v potravinářských aromatech (část 4) a v živinách (vitaminech apod.) nebo jejich kategoriích (část 5).
Nařízení platí od 2. 12. 2011, ale v některých případech je stanoveno přechodné období.

Úřední věstní EU, L 295, 12. 11. 2011, s. 178