Bezpečnost potravin

Změna nařízení týkající se zesílených kontrol dovozu

Vydáno: 5. 4. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Nařízením 187/2011/ES se zrušují nebo doplňují některé položky dovážených potravin nebo krmiv rostlinného původu z třetích zemí, které jsou zařazeny do režimu zesílené kontroly.

Nařízení 669/2009/ES (viz konzolidované znění), kterým se provádí nařízení 882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu , je průběžně revidováno, jsou přidávány komodity, u nichž se zvýšil výskyt a závažnost nehod nebo odebírány ty, u nichž k nehodám již nedochází. Zároveň je revidována i stanovená četnost kontrol.

Nařízení 187/2011/ES mění přílohu I nařízení 669/2009/ES,

Jsou vyškrtnuty položky:

produkty s Cd a Pb z Číny
mango z Dominikánské republiky,
podzemnice olejné z Vietnamu:

Jsou doplněny položky:

okra z Indie (pesticidy)
podzemnice z Jihoafrické republiky (aflatoxiny)

Je snížena  četnost (z 20 na 10) fyzických kontrol a kontrol totožnosti v případě následujících potravin ze všech třetích zemí:

i) chilli papričky (Capsicum annuum), drcené nebo mleté,
ii) výrobky z chilli papriček (curry),
iii) curcuma longa (kurkuma) (turmeric),
iv) červený palmový olej.

 
Úřední věstní ES, L 53, 26.02.2011, s.45