Bezpečnost potravin

Změna nařízení o postupech výroby vína

Vydáno: 21. 5. 2008
Autor:

Nařízení 423/2008/ES mění a nahrazuje mnohokrát změněné nařízení 1622/2000/ES, kterým se zavádí kodex Společenství pro enologické postupy.

Nařízení 1622/2000/ES, které je prováděcím předpisem k nařízení 1493/2001/ES o společné organizaci trhu s vínem a které zavádí kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření, bylo mnohokrát změněno a stalo se nepřehledným. Kromě toho bylo třeba některé povinnosti upravit. Úprava slouží i k tomu, aby sektor výroby vína zásadně splňoval opatření týkající se potravin obecně. Stanovují nebo upřesňují se podmínky použití některých látek (např. povoluje se lysozym ke stabilizaci vína). Doplňují se ustanovení týkající se „hlášení o obohacování, přikyselování a odkyselování vína, přídavku sacharózy, moštu či koncentrátu“ za účelem umožnění kontroly daného úkonu. V platnosti zůstává nařízení 2676/1990/EHS s metodami rozborů vína.
Proto bylo nařízení vydáno nově celé (konsolidované znění) a platí 20. dnem od vyhlášení, tj. od  14. 6. 2008.