Bezpečnost potravin

Změna nařízení o mikrobiologických požadavcích

Vydáno: 19. 1. 2008
Autor:

Nařízení 1441/2007/ES mění nařízení 2073/2005, pokud jde o požadavky na salmonelu Enterobacter sakazakii a Bacillus.

Nařízením 1441/2007/ES (Věstník ES, L 322, 7. 12. 2007) se mění požadavky nařízení 2073/2005 týkající se salmonely a Enterobacter sakazakii v kojenecké výživě a dalších potravinách v suchém stavu určených pro zvláštní výživu. Dále se mění požadavky na bakterie rodu Bacillus v sušených potravinách a mění se analytické referenční metody pro stafylokokové enterotoxiny v některých sýrech, sušeném mléce a syrovátce. Dále se mění pravidla odběru vzorků pro analýzu salmonel u jatečných těl skotu, prasat, ovcí, koz a koní.