Bezpečnost potravin

Změna kapitoly o mase v Rakouském kodexu

Vydáno: 8. 7. 2009
Autor:

Nová verze kapitoly B 14 Rakouské knihy potravin  zahrnuje konkrétní hodnoty tuku, příp. dalších složek, obsažené v některých výrobcích.

Rakouské Spolkové ministerstvo pro zdraví, rodinu a mládež vydalo v rámci Rakouské potravinové knihy výnos BMGFJ-75210/0017-IV/B/7/2008, kterým se mění a doplňuje kapitola „B 14- Maso a masné výrobky“.
Je tam např. stanoven nejvyšší obsah tuku v některých masných výrobcích označených „se sníženým obsahem tuku“ neb

Nová verze kapitoly B 14 Rakouské knihy potravin  zahrnuje konkrétní hodnoty tuku, příp. dalších složek, obsažené v některých výrobcích.

o obsah kolagenu, bílkovin a tuků v některých drůbežích výrobcích a masných konzervách.


Ernährung, 33, 2009, č. 5, s. 208-212