Bezpečnost potravin

Zlepšení školního stravování a výživy ve Španělsku

Vydáno: 24. 8. 2010
Autor:

Ve Španělsku byla schválena společná koncepce pro všechny regiony, která stanovuje četnost příjmu jednotlivých skupin potravin ve školních jídelnách a stanovuje pravidla pro zboží v automatech.

Na jednání Meziteritoriální Rady regionálních a centrálních zdravotních úřadů ve Španělsku bylo přijato usnesení týkající se zlepšení výživy ve školách. Tento dokument, jehož cílem je boj proti obezitě dětí, byl na jednání předložen Španělským úřadem pro bezpečnost potravin a výživu (AESAN). Ve Španělsku jsou regionální zdravotní úřady decentralizované a autonomní, a tak jsou pro jednotnou výživovou politiku zapotřebí speciální opatření. Za posledních 20 let se počet obézních dětí ztrojnásobil, dnes je obézní každé čtvrté dítě. Proto AESAN ve spolupráci s dalšími národními institucemi (Federace nutričních společností, Asociace pro alergie, Federace  asociací celiaků aj.) zpracoval jednotná doporučení pro spotřebu různých skupin potravin a pro různé formy stravování ve školách.

Pro dodání optimální energie a pestré a vyvážené stravy je pro školní jídelny navrženo následující týdenní schéma.

Skupina potravin

Četnost příjmu za týden

Přílohy

 

Rýže

1

Těstoviny

1

Luskoviny a luštěniny

1-2

Zelenina

1-2

Hlavní část pokrmu

 

Maso

1-3

Ryby

1-3

Vejce

1-2

Doplňky

 

Saláty

3-4

 

 


Velikost porce má navíc odpovídat věkové skupině, podíl předem uvařených složek má být omezen. Doba vyhrazená na oběd má být nejméně 30 minut a jediným nápojem má být
voda.

Pokud to nelze zajistit jinak, děti s alergií nebo intolerancí si mají nosit jídlo z domova, a mají být sledovány pověřenou osobou, zda je strava odpovídající. Za tím účelem mají být k dispozici chladničky a kuchyňky.


Produkty prodávané v automatech umístěných ve školách mají splňovat následující podmínky:

         max. 200 kcal,

         max. 35 % energie z tuků,

         max. 10 % energie z nasycených tuků,

         bez trans-tuků, s výjimkou přirozených tuků v mléčných výrobcích,

         max, 30 % energie z cukrů (neplatí pro ovoce, zeleninu, šťávy a mléčné produkty),

         max 0,5 g soli (0,2 g sodíku,)

         bez umělých barviv,

         bez kofeinu a jiných stimulantů, s výjimkou přirozeně obsažených v kakau.


EU Food Law, 2010, č. 447, s. 17-18