Bezpečnost potravin

Zkoumání polykarbonátových lahví z hlediska migrace bisfenolu A

Vydáno: 16. 3. 2008
Autor:

Migrace BPA nezávisí na tom, jestli je láhev nová nebo použitá, naplnění horkou vodou však migraci zvýší. Přesto se však do náplně dostane jen zlomek z tolerovatelného množství.

Bisfenol A (BPA) je látka poškozující endokrinní systém a negativně ovlivňující rozmnožování. Má estrogenní účinek a působí neurotoxicky. Nové posouzení hodnoty NOAEL úřadem EFSA v r. 2007 potvrdilo platnost hodnoty stanovené v r. 2002, a sice NOAEL = 5 mg/kg tělesné hmotnosti. Z toho byla v r. 2002 za použití bezpečnostního faktoru 500 stanovena hodnota tolerovatelného denního příjmu TDI = 0,01 mg /kg tělesné hmotnosti. Nové studie ukázaly, že lidé metabolizují a vylučují BPA z těla mnohem rychleji než hlodavci, a hlodavci jsou vůči estrogenům mnohem citlivější než lidé, takže výsledky testů na myších nelze přímo přenášet na lidi, takže dostačuje použití bezpečnostního faktoru 100, a hodnota TDI = 50 μg/kg.  
Zdrojem BPA mohou být polykarbonátové obaly, epoxidové pryskyřice použité při výrobě obalů, voda aj. (Limity migrace jsou stanoveny ve směrnici 2002/16/ES a vyhlášce 186/2003.)
Při výzkumu (Farmakologická fakulta lékařské univerzity v Cincinnati), kterým se zjišťovala migrace BPA z nových a použitých polykarbonátových lahví, které se používají i jako kojenecké, bylo zjištěno, že:
         migrace BPA při pokojové teplotě nezávisí na tom, jestli je láhev nová nebo použitá, což uklidňuje dosud panující obavy, že se migrace při opakovaném používání zvyšuje,
         použije-li se horká voda, migrace BPA se až 100krát zvýší proti migraci při pokojové teplotě (tzn. potvrzení dosavadních předpokladů a výsledků studie na univerzitě v Athénách)
 –        migrace BPA při pokojové teplotě se zvyšuje, pokud byla láhev předtím naplněna horkou vodou.
Toto zjištění však podle nejnovějších hodnocení neznamená, že by polykarbonátové láhve znamenaly nebezpečí, protože nejvyšší dosažená migrace je stále ještě nižší než 1 % TDI. Navíc dřívější studie (Univerzita Athény) zjistila, že migrace se sníží po 4 – 8 cyklech opakovaného plnění (sníží se tím rychleji, čím vyšší teplota byla v předchozích cyklech použita).
 
EU Food Law, 2008, č. 333, s. 8
Další informace: