Bezpečnost potravin

Zemědělský výzkum a změna klimatu

Vydáno: 11. 12. 2009
Autor:

Mezinárodní konference, která se uskuteční v Bruselu (Belgie) ve dnech 16.–17.12.2009.

Půjde o dialog mezi Evropou a jejími jižními partnery. Program konference.
Paralelně s konferencí bude probíhat (15.–16.12.2009) plenární zasedání SCAR – EIARD –ERA-ARD.
 

SCAR, Standing Committee on Agricultural Research
EIARD, European Initiative for Agricultural Research for Development
ERA-ARD, The Agricultural Research for Development (ARD), Dimension of the European Research Area (ERA)

Zdroj: EU–AgriNet