Bezpečnost potravin

Železo a zdraví: návrh zprávy SACN

Vydáno: 22. 6. 2009
Autor:

Do 23.9 2009 lze podávat připomínky k návrhu zprávy SACN. Červené maso jako zdroj železa a kolorektální rakovina.

Vědecký poradní výbor pro výživu (Scientific Advisory Committee on Nutrition, SACN) ve Velké Británii zahájil dne 17. června 2009 vědeckou diskusi ke svému návrhu zprávy týkající se vlivu železa na zdraví (viz příloha).
Připomínkové řízení poběží po dobu 14 týdnů, tj. do 23.9.2009 a má se týkat pouze připomínek k vědeckému obsahu zprávy, ne těch hledisek doporučení, která se zabývají managementem rizika, neboť ta nebyla předmětem posuzování SACN.
 
V návrhu zprávy se berou do úvahy zdravotní důsledky jak deficitu železa, tak jeho nadměrného příjmu. Zpráva se rovněž zabývá příjmem železa u britské populace. Uvádí, že u některých osob může být příjem železa nedostatečný a tyto osoby jsou vystaveny riziku z nedostatku železa.
 
Existovaly dva důvody, které vedly SACN přehodnotit fakta o železe a zdraví:
 
* Výsledky národního monitoringu trvale ukazovaly na to, že u některých osob ve Velké Británii je příjem železa nižší, než je současné doporučované množství. To budí obavy, že jsou tyto osoby vystaveny riziku z nedostatku železa, jehož následkem je např. anémie.
* Obavy z možného spojení mezi příjmem červeného a zpracovaného masa a rakovinou tlustého střeva a konečníku, neboť červené a zpracované maso je dobrým zdrojem železa.
 
Klíčová doporučení uvedená ve zprávě jsou:
 
* Ačkoliv většina skupin populace ve Velké Británii má dostatečný příjem železa v těle, mohou existovat určité skupiny, které mají deficit železa a těmto je třeba poskytnout odpovídající výživové doporučení.
* Příjem zdravé vyvážené stravy, která obsahuje různé potraviny obsahující železo, je důležitější pro dosažení adekvátního stavu železa než se zaměřovat na faktory, které inhibují nebo podporují absorpci železa z potravin.
* Nižší konzumace červeného a zpracovaného masa pravděpodobně sníží riziko kolorektální rakoviny. Ačkoliv důkaz není průkazný, lze jako prevenci doporučit, aby příjem červeného a zpracovaného masa nebyl vyšší než současné průměrné (70 g/den) množství a konzumenti velkého množství červeného a zpracovaného masa (100 g/den a více) by měli příjem snížit.
 
Relevantní připomínky z veřejné diskuse SACN zapracuje do zprávy a zprávu dokončí. Očekává se, že FSA bude diskutovat o doporučeních v závěrečné zprávě na zasedání valné hromady v květnu 2010 a ministrům zdravotnictví budou vydána formálně doporučení.
 
Příloha: SACN: Iron and Health (pdf, 5,94 MB, 271 stran)
 
Zdroj: SACN
 
Pozn.: SACN je poradní výbor nezávislých expertů, kteří poskytují rady Úřadu pro bezpečnost potravin (FSA), ministerstvu zdravotnictví a různým dalším vládním složkám.