Bezpečnost potravin

Zdravotní účinky konzumace ovoce

Vydáno: 17. 6. 2009
Autor:

Souhrn nových nebo ověřených poznatků o zdravotních vlivech jednotlivých druhů ovoce a jejich složek.

Odedávna je známo, že ovoce je základní součástí zdravé stravy, ale další výzkumy odhalují specifické účinky jednotlivých druhů ovoce a jejich složek.
Plody acai se stávají stále obvyklejší složkou stravy (především v USA) vzhledem k mediálnímu zdůrazňování antioxidačních vlastností. Jessen a kol. (2009) potvrdili ochranný účinek šťávy protipoškození oxidací.
U jablek nejnovější výzkumy na myších (Chan and Shea, 2009) potvrdily, že při dávce jablečné šťávy odpovídající dvěma sklenicím denně, je produkováno méně beta-amyloidu, což bílkovina zodpovědná za vytváření plaku v mozku postiženém Alzeheimerovou chorobou.
Značnou antioxidační kapacitou se vyznačuje extrakt z borůvek. U myší byl na 18 h odstraněn stres způsobený poškozením jater při zvýšení alanin-aminotransferázy (ALT, katalyzuje přenos aminoskupiny z aminokyselin na ketokyseliny) v plasmě (Bao a kol., 2008). Extrakt z borůvek (bilberry) obsahující 42 % antokyanů byl po dobu 5 dnů orálně podáván myším v množství 50, 100 a 200 mg/kg. Hladina ALT v plasmě se snížila při dávce 200 mg/kg za současného zmírnění stresu vyvolaného poškozením jater.
I další výzkumy prokazují, že extrakt borůvek hraje důležitou roli při zmírňování projevů stresu z poškození jater způsobeného volnými radikály nebo peroxidací tuků.
Studie (Erlund a kol., 2008), které se zúčastnilo 72 osob středního věku, sledovala vliv konzumace bobulovin (střídavě 100 g borůvek a 50 g nektaru z kanadských borůvek a navíc střídavě 100 g dřeně z černého rybízu či jahod nebo šťávy z malin a aronie) po dobu 8 týdnů. Výsledkem bylo zlepšení funkce krevních destiček, zvýšení hladiny HDL-cholesterolu a snížení systolického tlaku.
Anglický výzkum (University of Reading + Peninsula Medical School, 2008) upozornil na pozitivní vliv borůvek na zlepšení paměti. Během 12 týdnů bylo krmivo myší suplementováno borůvkami a výsledkem bylo zlepšení paměti při orientaci v prostoru. Dochází k tomu aktivací signálních bílkovin specifickými cestami v hippocampus – části mozku regulujícího schopnost učení a paměť.
Borůvky mohou pomoci jako prevence Alzheimerovy choroby, prevence degenerativních změn sítnice a obecně proti stárnutí. Vychází-li se z toho, že kognitivní funkce jsou zčásti ovlivňovány udržováním rovnováhy vápníku prokázala studie (Joseph a kol, 2008), že borůvky chrání myši před škodlivým účinkem amyloidu-beta a dopaminu na regulaci vápníku. Přesný mechanismus sice není znám, ale zřejmě souvisí s posílením neuronových spojení a buněčné komunikace a se stimulací regenerace neuronů. (Krátkodobá i dlouhodobá paměť je řízena na molekulární úrovni v neuronech.)
Třešně jsou bohaté na kvercetin – antioxidant účinný při posilování imunity a snižování rozvoje respiračních infekcí (Davis a kol., 2008). Strava myší bohatá na třešně snižuje celkový cholesterol a triglyceridy (Seymour a kol., 2007). Podle další studie je strava bohatá na třešně snižuje jak tělesnou hmotnost, tak i tělesný tuk (o 14 %) a udržuje libovou svalovinu (Seymour a kol. 2008). Spotřeba třešní může mít vliv na geny související s hospodařením s tuky. Jiná studie potvrzuje snížení celkového cholesterolu o 11 % a snížení dvou známých markerů zánětů (Cherry Marketing Institute, 2008).
Šťáva z kokosového ořechu je považována za čistý izotonický nápoj (podle amerického úřadu FDA odpovídá z hlediska elektrolytické rovnováhy krvi). Je přirozeně sterilní, obsahuje 5 základních elektrolytických prvků a více draslíku než banány. Rozšiřuje se využití v rehydratačních nápojích pro sportovce.
Brusinky se vyznačují kromě preventivního vlivu na močový systém i protirakovinnými účinky. Výsledky studie (Narayansingh a Hurta, 2009) ukázaly, že extrakt brusinek nebo přímo flavonoid kvercetin omezují zánětlivé procesy vedoucí k rakovině tlustého střeva.
Extrakt ze semen hroznů (GSE) indukuje apoptózu leukemických buněk (přirozenou metodu odstraňování nebezpečných buněk) (Gao a kol, 2009). GSE aktivuje bílkoviny označované jako JNK (Jun N-terminal kinase)napomáhající regulaci apoptózy. Když jsou tyto bílkoviny vystaveny působení leukemických (Jurkat) buněk, hroznový extrakt účinek zruší.
U osob s chronickou zácpou se po konzumaci 2 kusů kiwi denně sníží potíže o 23 % tím, že se zkrátí doba průchodu trávicím traktem, zlepší se hybnost střev, omezí se potřeba laxativ (Chan a kol, 2007). Čtyřtýdenní studie s 2 kusy kiwi denně se zúčastnilo 33 osob trpících zácpou a 20 zdravých dobrovolníků.
Podle studie Texas Agri Life Research (Phillips, 2009) převyšují švestky antioxidační účinek a obsah fytonutrientů borůvek (1 švestka odpovídá hrsti borůvek). Byl zjištěn inhibiční účinek na buňky rakoviny prsu, aniž by byl ovlivněn normální růst buněk.
Granátové jablko hraje významnou roli v prevenci artritidy a rakoviny. Podle výsledků čtyřtýdenní studie, kdy dvě skupiny osob konzumovaly denně 250 ml šťávy z jablek nebo z granátových jablek by antioxidační účinek granátových jablek větší (Guo a kol, 2008).
Podle další studie (Hong a kol, 2009) potlačují polyfenoly granátového jablka projevy genů vedoucí k rakovině prostaty.
Studie (Shukla a kol., 2008) poukázala na omezení revmatoidní artritidy po konzumaci polyfenolového přípravku POMx. Histopatologie artrózních kloubů ukázala na snížení zánětlivých buněk v kloubech a snížení deformací chrupavky.
Jahody jsou bohaté na flavonoidy, které zlepšují funkci endotelu (vnitřní povrch cév) prostřednictvím procesů závisejících na oxidu dusíku (California Strawberry Commission, 2008). Ukazuje se příznivý účinek jahod při regulaci krevního tlaku a rizika srdečních onemocnění.
Food Technology, 63, 2009, č. 4, s. 75-79
Objednávka kopie článku