Bezpečnost potravin

Zdravotní tvrzení týkající se vlivu DHA a ARA na vývoj mozku a očí u dětí

Vydáno: 29. 9. 2008
Autor:

Pro nedostatečnou dokumentaci EFSA nevydal souhlasné stanovisko s navrhovaným zdravotním tvrzením.

Ve shodě s článkem 14 nařízení (ES) č. 1924/2006 zaslala firma Martek Biosciences Corporation prostřednictvím kompetentní organizace ve Velké Británii žádost Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin – vědeckému panelu pro dietetické produkty, výživu a alergie (EFSA–NDA) o vydání stanoviska (vědeckého opodstatnění) ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se vlivu dokosahexaenové a arachidonové kyseliny na vývoj mozku a očí u dětí.
Studie předložené EFSA v rámci žádosti se týkaly vlivu LCPUFA (polynenasycených mastných kyselin s dlouhým řetězcem) na neurální vývoj dětí v počátečních měsících života, zatímco žádost byla podána pro obohacenou výživu dětí ve věku 6 měsíců až 3 roky.
Na základě předložené dokumentace panel NDA tak došel k následujícímu závěru:
 
– Potraviny/složky, které jsou předmětem zdravotního tvrzení, jsou dostatečně charakterizovány.
– Tvrzení se týká podpory neurálního vývoje mozku a očí u kojenců a malých dětí od 6 měsíců do 3 let. Normální neurální vývoj mozku a očí je prospěšný pro vývoj kojenců a dětí.
– Konzumace kojenecké stravy obohacené DHA a ARA od 6 měsíců do jednoho roku má prospěšný vliv na vývoj ostrosti vidění u kojenců na mateřském mléku do 4–6 měsíce; žádný důkaz nebyl předložen k vlivům DHA a ARA suplementace začínající v 6 měsících věku na vyzrálost zraku u zdravých kojenců krmených během prvních 6 měsíců života neobohacenou kojeneckou výživou.
– Žádný důkaz nebyl přeložen k vlivu DHA a ARA suplementace začínající v 6 měsících věku na další parametry mozku (např. kognitivní funkci).
– Mezi příjmem potraviny/složky (DHA a ARA) začínajícím v 6 měsících věku a funkčním vývojem mozku a očí u kojenců a malých dětí do 3 let nebyl stanoven žádný vztah příčina – účinek.
 
Úplné stanovisko EFSA–NDA je v příloze.
 
 
Zdroj: EFSA